Na początku było SŁOWO … (J 1,1), poznaj całe Pismo Święte

3 LISTOPADA 2011
admin

Zapraszamy wszystkich chętnych w niedzielę, 6 listopada o godz. 18.45 do łowickiego kościoła p.w.
Świętego Ducha na czytanie całego Pisma Świętego. Akcja czytania Biblii trwać
będzie około 2 tygodni (każdego dnia rozpocznie się o 18.45, a kończyć około północy)

Podczas czytania w
świątyni wystawiony będzie Najświętszy Sakrament oraz relikwie świętych.
Pismo Święte czytane będzie od Księgi Rodzaju
Starego Testamentu do Apokalipsy w Nowym Testamencie. Zapraszamy
wszystkich którzy chcą czytać do Księdza Marcina Borządka, który jest
inicjatorem i opiekunem całej akcji.


Podobne