„Myśląc o Polsce” – XIV Sympozjum Naukowe w WSD w Łowiczu

23 MAJA 2018
ks. Kamil Goc

W Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu odbyło się 17 maja XIV Sympozjum Naukowe „Myśląc o Polsce”.

Tematyka dorocznego wydarzenia nawiązywała do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Licznych uczestników powitał ks. dr Sławomir Wasilewski, rektor WSD w Łowiczu. On też poprowadził część wykładową.

Jako pierwszy wystąpił prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki, historyk, wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wygłosił wykład „Kościół polski wobec niepodległości”. Ukazał przykłady wspierania przez Kościół dążeń wolnościowych na ziemiach polskich podczas zaborów oraz gdy tworzyła się polska państwowość u schyłku I wojny światowej.

Kolejnym prelegentem był o. dr Gabriel Bartoszewski OFMCap. Temat jego wykładu to: „Przez ojczyznę ziemską do Ojczyzny w niebie. Patriotyzm w życiu i pismach bł. Honorata Koźmińskiego”. Przedstawił postać błogosławionego kapucyna. Zaczął od jego nawrócenia w celi warszawskiej Cytadeli. Honorat nie popierał zbrojnych zrywów wolnościowych, choć rozumiał intencje powstańców. Utrata przez Polskę niepodległości była dla niego karą za przewinienia moralne Polaków. Jedyną drogę do wolności widział w odnowieniu cnót. Ten cel realizowały 23 zgromadzenia bezhabitowe, założone przez o. Honorata. Działały w ukryciu, gdyż zaborca rosyjski zarządził kasatę zakonów.

Postać bł. Honorata wspominała także dr teologii Monika Waluś. Jej wystąpienie miało tytuł: „Działalność świętych i błogosławionych na rzecz odzyskania niepodległości”. Z wielu wybitnych polskich postaci przedstawiła tylko niektóre. Część z nich związana była z diecezją łowicką. Oprócz o. Honorata, patrona diecezji, który ostatnie lata swojego życia spędził w klasztorze w Nowym Mieście nad Pilicą, taką postacią była m.in. bł. Bolesława Lament, która urodziła się w Łowiczu. Dla dr Waluś życiorysy tych dwojga błogosławionych to gotowe scenariusze na seriale telewizyjne.

Po przerwie kawowej panel dyskusyjny poprowadził ks. dr Piotr Kaczmarek, wicerektor WSD w Łowiczu. Dyskusja toczyła się głównie wokół postaci bł. Honorata, który po śmierci w 1916 roku niesłusznie popadł w zapomnienie. Przez lata przypisywano mu nawet, że przyczynił się do powstania mariawityzmu.

Na koniec głos zabrał ordynariusz łowicki bp Andrzej F. Dziuba. Zaznaczył, że odzyskanie przez Polskę niepodległości to był dar także dla Europy. – Europie bez Polski czegoś brakuje. I tego braku, jeśli szczerze spogląda na siebie, jest świadoma Europa – mówił bp Dziuba.

Oprócz ordynariusza łowickiego w sympozjum uczestniczyli bp Wojciech Osial, sufragan łowicki, księża, alumni i siostry zakonne. Zdecydowaną większość w auli stanowiły osoby świeckie, głównie katecheci.

Sympozjum z WSD w Łowiczu współorganizowali Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie – Collegium Ioanneum oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach.


Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.

Zdjęcia można obejrzeć w następującym linku: XIV Sympozjum Naukowe „Myśląc o Polsce”

Więcej o wydarzeniu w artykule Marcina Kowalika „Europie bez Polski czegoś brakuje…” na stronie internetowej łowickiej edycji „Gościa Niedzielnego”.

 

Podobne