Msza święta dziękczynna za posługę i pontyfikat śp. papieża seniora Benedykta XVI

3 STYCZNIA 2023
ks. Łukasz Antczak

Bazylika Katedralna w Łowiczu, 8.01.2023 r., godz. 18.00

 

W związku ze śmiercią papieża seniora Benedykta XVI, Biskup Łowicki Andrzej Franciszek Dziuba prosi kapłanów, osoby życia konsekrowanego oraz wiernych świeckich naszej diecezji o  modlitwę za zmarłego papieża w dniach poprzedzających pogrzeb, w dniu pogrzebu, jak również po uroczystościach pogrzebowych.

Msza święta dziękczynna za posługę i pontyfikat papieża seniora Benedykta XVI pod przewodnictwem Biskupa Łowickiego zostanie odprawiona w Bazylice Katedralnej w Łowiczu, w niedzielę 8 stycznia br. o godz. 18.00.

W imieniu Pasterza naszej diecezji zapraszam do Łowicza wszystkich, którzy poprzez modlitwę chcą wyrazić swoją wdzięczność Bogu za dar tego Dobrego Pasterza i wesprzeć Go gdy staje przed Sprawiedliwym i Miłosiernym Sędzią, aby zdać sprawę ze swego życia.

 

 

 WIKARIUSZ  BISKUPI

Ks. Sławomir Sobierajski

Podobne