Msza św. w więzieniu Garbalinie

28 STYCZNIA 2008
admin

Wyposażenie jest w znacznym stopniu dziełem osadzonych.
We Mszy św. Biskup łowicki modlił się w intencji więźniów, ich rodzin, a także personelu Zakładu Karnego.

Uczestnikami Eucharystii byli: burmistrz, starosta i wójt z Łęczycy, dyrekcja zakładu, przedstawiciele funkcjonariuszy oraz osadzonych. Po poświęceniu ścian kaplicy i ołtarza bp Dziuba wygłosił homilię.

Gromadzi nas wiara, mówił, gdyby nie ona nasze spotkanie nie miałoby sensu. Przyszliśmy z potrzeby serca, aby to miejsce oddać Bogu, dać przestrzeń, gdzie będzie można Go spotykać. Nawiązując do słów św. Piotra ?Dlatego radujecie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku przez różne doświadczenia.

Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota? (1 P 1, 6-7) Biskup łowicki wyraził nadzieję, że każde doświadczenie może prowadzić ku dobru. Nikt nie jest z natury zły podkreślił, każdy tak naprawdę tęskni za dobrem, dlatego ciągle potrzeba podejmować wysiłek, aby grzech nie niszczył ludzkiej godności.

Jako drogę ku odkrywaniu i odzyskiwaniu ludzkiej godności bp Dziuba wskazał sakrament pokuty. Jest to najtrudniejszy sakrament, bo wymaga od człowieka odwagi przyznania się do popełnionego zła, do porażki, ale jest to sakrament odkrywania prawdy.

Kaplica została pobłogosławiona pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia, kaznodzieja zachęcił do odkrywania znaczenia tajemnicy Bożej miłości. Bóg okazuje każdemu miłosierdzie, jedyną przeszkodą może być sam człowiek, który miłosierdzia przyjąć nie chce, który wybiera grzech. Bp Dziuba wyraził nadzieję, że otwarta kaplica będzie znakiem dobra, który pomnoży się w ludzkich sercach, który pomoże przyjmować Boże Miłosierdzie i nieść jej innym.

Po modlitwie po komunii bp Dziuba pobłogosławił stacje Drogi Krzyżowej, które wykonał jeden ze skazanych. Autor pięknie wykonanych obrazów cieszy się już wolnością.
Po Mszy św. Ks. Biskup odwiedził więzienny oddział terapeutyczny i spotkał się z pracownikami.

W więzieniu w Garbalinie przebywa obecnie ok. 800 osadzonych. Opiekę duszpasterską sprawuje na stałe ks. kapelan z pobliskiej Łęczycy.

Na terenie Diecezji łowickiej znajdują się dwa Zakłady Karne: w Garbalinie i Łowiczu, w obydwu zapewniona jest opieka duszpasterska.

Ks. JS

Podobne