Msza św. w pierwszą rocznicę śmierci śp. bpa Alojzego Orszulika

2 MARCA 2020
Krzysztof Zwoliński

W sobotę 29. lutego 2020 roku w bazylice katedralnej w Łowiczu odprawiona została msza św. za duszę pierwszego biskupa łowickiego, Alojzego Orszulika. Licznie zgromadzeni wierni modlili się m.in. wraz z obecnym pasterzem diecezji łowickiej – Andrzejem F. Dziubą – a także z abp. Tadeuszem Wojdą oraz abp. Andrzejem Józwowiczem.

Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił abp metropolita białostocki Tadeusz Wojda. Swoje rozważanie rozpoczął od ważnego dla wszystkich wierzących pytania: – Czym jest i czym powinna być ta wiara? W kontekście tego pytania abp metropolita przytoczył fragment listu pasterskiego bpa A. Orszulika z roku 1993. – „Wiara jest łaską. Bóg ją nam dał. Przez świat nie idziemy sami. Idziemy przezeń, jak pielgrzymi we wspólnocie wiary”. W dalszej części homilii abp Wojda mówił o przejawach żywej wiary w życiu bpa Orszulika – Na tej wierze, przeżywanej indywidualnie i wspólnotowo, opierało się całe życie bpa Alojzego oraz całe jego kapłańskie i pasterskie posługiwanie. (…) Jako kapłan, a następnie jako biskup, świadomy tego wielkiego daru, oddawał się Bogu i ludziom bez reszty, stając się dla innych – jak ktoś pięknie określił – żywym komentarzem swojej wiary. – mówił abp Wojda.

Dalej abp metropolita białostocki wspominał działalność zmarłego pasterza ziemi łowickiej na rzecz szerzenia i pogłębiania wiary katolickiej: – Promował stowarzyszenia i ruchy katolickie, szerzył kult miłosierdzia bożego i różaniec przez peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego, czy też figury Matki Bożej Fatimskiej. Starał się formować kapłanów i wiernych przy pomocy Instytutu Teologicznego, katolickiego radia Victoria, czy też prasy katolickiej. – przypominał abp metropolita.

Po błogosławieństwie na koniec Eucharystii biskupi wraz z rodziną i bliskimi zmarłego bpa A. Orszulika zeszli do krypt, gdzie został poświęcony sarkofag z trumną bpa Alojzego. Po krótkiej modlitwie rodzina i bliscy złożyli znicze obok miejsca pochówku pierwszego biskupa łowickiego.

 

Tekst: Krzysztof Zwoliński

Zdjęcia: ks. Łukasz Antczak

Podobne