Modlitwa na Tydzień Laudato si’ 22-29 maja

23 MAJA 2022
Krzysztof Zwoliński

Już po raz czwarty katolicy na całym świecie obchodzą Tydzień Laudato si’. W tym czasie chcemy we wspólnocie wierzących w szczególny sposób wsłuchać się w nauczanie Kościoła wyrażone w encyklice Laudato si’ Papieża Franciszka. To zaproszenie, by spojrzeć na otaczający nas świat, ludzi i całe Boże stworzenie z większą wrażliwością oraz by w wierze znaleźć motywację do zaangażowania i troski o nasz wspólny dom. Razem ze Światowym Ruchem Katolików na rzecz Środowiska stańmy do wspólnej modlitwy o pokój, sprawiedliwość i ochronę stworzenia:

Panie Boże w Trójcy Jedyny, piękna Wspólnoto nieskończonej miłości,

naucz nas kontemplowania Ciebie w pięknie wszechświata, gdzie wszystko mówi nam o Tobie.

Rozbudź nasze uwielbienie i wdzięczność za każdą istotę, którą stworzyłeś.

Obdarz nas łaską poczucia się wewnętrznie zjednoczonymi ze wszystkim, co istnieje.

Boże miłości, ukaż nam nasze miejsce w tym świecie jako narzędzi Twojej miłości dla wszystkich istot tej ziemi, bo żadna z nich nie jest przez Ciebie zapomniana.

Oświeć posiadających władzę i pieniądze, aby nie popadli w grzech obojętności, aby miłowali dobro wspólne, wspierali słabych i opiekowali się światem, w którym żyjemy.

Obdarz świat pokojem, w szczególności obdarz pokojem Ukrainę, a tych, którzy musieli opuścić swoje rodziny i domy obejmij Swą opieką i troską.

Ubodzy i ziemia wołają: Panie, obejmij nas swą mocą i światłem, abyśmy chronili wszelkie życie, przygotowali lepszą przyszłość,

aby nadeszło Twoje Królestwo sprawiedliwości, pokoju, miłości i piękna.

Pochwalony bądź, Panie!
Amen.

Podobne