Modlitwa ekumeniczna w Rawie Mazowieckiej

15 STYCZNIA 2016
admin

W niedzielę 17 stycznia w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP podczas Mszy św. o godzinie 13.00 gościć będziemy panią diakon Halinę Radacz z parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rawie Maz. wraz z wiernymi tej wspólnoty. Ta ekumeniczna modlitwa wprowadzi nas w Tydzień Modlitw o Jedność chrześcijan, który będzie trwał między 18 a 25 stycznia i będzie przebiegał pod hasłem: „Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana (por. 1 P 2,9)”. To modlitewne spotkanie będzie pierwszym w historii Rawy Mazowieckiej od czasu rozpoczęcia Tygodnia Modlitw, który ma już ponad stuletnią tradycję. Jest ono owocem współpracy proboszcza parafii katolickiej ks. Bogumiła Karpa i odpowiedzialnej za rawskich ewangelików panią diakon Haliną Radacz. Ksiądz proboszcz ufa, że zaowocuje ono współpracą w przygotowaniu do spotkań młodzieży obu wspólnot przed ŚDM a szczególnie przed ich lokalnym etapem, w którym ma uczestniczyć ok 150 Włochów.

Pierwsze pomysły międzywyznaniowych modlitw o jedność chrześcijan pojawiły się w XIX w. Tydzień Modlitw w obecnym terminie odbywa się od 1908 r. z inicjatywy ks. Paula Wattsona. Obchodzony jest między dawnym świętem katedry św. Piotra (18 stycznia) a świętem nawrócenia św. Pawła
(25 stycznia). Za obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odpowiada Światowa Rada Kościołów i Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan. W Polsce przygotowuje je Polska Rada Ekumeniczna i Kościół Rzymskokatolicki.

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Rawie Maz. powstała w 1828 r i rozwijała się dobrze licząc nawet ponad 3,5 tyś wiernych. Pomyślny rozwój Parafii został przerwany przez II wojnę światową. Zdziesiątkowała ona zbór i spowodowała znaczne straty w majątku parafialnym. Kościół został w roku1945 zbombardowany; pracę parafialną utrudniał brak duchownego na miejscu i zakwestio-nowanie praw Parafii do jej majątku, w szczególności plebanii i kościoła. Obecnie stanowi niedużą ale żywą wspólnotę w naszym mieście (http://www.rawa.luteranie.eu/).

Zob. https://www.facebook.com/rawaduzykosciol

ks. Bogumił Karp

Podobne