Młodzież z Blichu w Łowiczu na spotkaniu Młodych na Polach Lednickich 2016

9 CZERWCA 2016
admin

Modliło się, śpiewało i tańczyło ponad 65 tysięcy młodych chrześcijan, a wśród nich: Piotrek, Laura, Kinga, Szymon i Michalina – uczniowie naszej szkoły.

Uczestnicy spotkania otrzymali Pismo Święte, podręczny egzemplarz, wielkości książeczki do nabożeństwa. Na pierwszej stronie każdy napisał: „Twój sługa/ Twoja służebnica słucha” oraz podpisał swoim imieniem. Zachęcił do tego ks. Bp. Edward Dajczak, który wygłosił homilię w czasie Mszy Świętej. Ksiądz Biskup powiedział do zgromadzonych min: „To nie jest Biblia na półkę” oraz „Tylko to Słowo jest faktycznie usłyszane, które wydaje owoce”.

Młodzi otrzymali także drewniane Krzyże z napisanym słowem: Amen, po to, żeby każdego dnia mówić Jezusowi – Amen, ale także świadczyć o Nim wobec innych. Ten Krzyż uzyskał więc znaczenie Krzyża misyjnego, Krzyża z posłaniem do ludzi.

Niesamowite wrażenie robiła ogromna rzesza młodych ludzi ustawionych w kolejkach do Spowiedzi świętej. O godz. 15:00 została wspólnie odśpiewana Koronka do Bożego Miłosierdzia. W tym czasie lunął ulewny deszcz na Lednicę i nawet kilka razy zagrzmiało. Po wcześniejszych godzinach upalnego Słońca, które mocno przypiekało ten deszcz przyniósł upragnioną ochłodę i ulgę.
O godz. 19:30 wzięliśmy udział w uroczystej Mszy Św. wszyscy uczestnicy przeżywali ją godnie w skupieniu, ale także w radosnym włączeniu się do liturgii przez śpiew i taniec po Komunii Świętej.

Tegoroczna Lednica pozwoliła na nowo odkryć nasze korzenie, to skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy. Początkiem naszej drogi, a także celem jest Chrystus, który zjednoczył nas ze sobą w sakramencie Chrztu Świętego. Ukazała także piękno i entuzjazm wiary młodych, którzy odpowiedzieli na wezwanie św. Jana Pawła II: „Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”. Dlatego zakończę artykuł słowami refrenu Hymnu III Tysiąclecia:

„Otwórzcie bramy, co nietknione stały
Bramy wieczyste! Bo idzie Król chwały.
Któż ten Król chwały? I kto jest ten mężny?
Pan mocny w boju i Bóg nasz potężny”

Tekst: Emilia Adamowicz
Foto: Łukasz Godziszewski

Podobne