Młodzież diecezji w trosce o powołania

2 MAJA 2020
Magdalena Gorożankin

Na prośbę i przy wsparciu Duszpasterza Młodzieży diecezji łowickiej ks. Jacka Zielińskiego, kilkanaście osób nagrało dwa utwory będące wyrazem troski i modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Choć młodzi nie mogli spotkać się osobiście, zjednoczyli się na modlitwie i podzieli swoim talentem i umiejętnościami online. W ciągu tygodnia nagrali dwa utwory.

„Ześlij deszcz” to dziękczynienie za dotychczasowe powołania. Za biskupów, księży, diakonów, kleryków łowickiego seminarium, siostry i braci ze zgromadzeń zakonnych diecezji oraz za strumienie łask, którymi Bóg obdarza każdego.

Drugi utwór powstał specjalnie na Niedzielę Chrystusa Dobrego Pasterza i czas modlitw o powołania. Słowa do piosenki „Drogę wskaż” napisał ks. Rafał Woronowski, muzykę Magdalena Gorożankin. Młodzi od podstaw nagrali utwór łącząc go z prośbą o wskazanie właściwej drogi życia, odwagę i światło w podjęciu wyboru i Ducha do głoszenia Ewangelii niezależnie od powołania.

Przedsięwzięcia podjęli się: Karolina Kołodziejska, Maja Płacheta, Maria Ploch, Julia Miazek, Małgorzata Kubik, Wiktoria Zwolińska, Maciej Miklaszewski, Magdalena Gorożankin, Sebastian Adamczyk, Franciszek Prokopiuk, Paulina Stasiak, Aleksandra Wielgomas, Marta Szczęsna, Agnieszka Adamiak, Katarzyna Duda oraz Wojciech Dębski.

Przez całą niedzielę, na profilu facebookowym Duszpasterza Młodzieży ks. Jacka Zielińskiego pojawiać będą się filmiki, w których kapłani, rodzice i młodzież będą wzajemnie modlić się w swoich intencjach prosząc o umocnienie i rozeznanie powołania zarówno kapłańskiego, zakonnego, jak i do życia w rodzinie.

Podobne