Młodzież 2020 – warsztaty psychologiczne dla osób pracujących z młodzieżą – interwencja

25 SIERPNIA 2020
ks. Kamil Goc

Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury zaprasza do udziału w warsztatach pt.: „Młodzież 2020 – Interwencja”, które odbędą się w dniach od 21-23 września 2020 roku. To zajęcia skierowane do nauczycieli, katechetów, animatorów, liderów grup, którzy na co dzień pracują z ludźmi młodymi.

W czasie zajęć zostaną poruszone następujące obszary zagadnień:

– rozpoznawanie młodzieży doświadczającej przemocy

– praca z młodzieżą z zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi

– praca z młodzieżą doświadczającą przewlekłego stresu i wypalenia szkolnego

– praca z młodzieżą z ryzykiem samobójczym

– reakcja na wiadomość o wykorzystaniu seksualnym młodego człowieka

– praca z młodzieżą wykorzystywaną seksualnie

Wszelkie szczegółowe informacje i zapisy na warsztaty na stronie internetowej: http://www.eccc.pl/programy-i-zapisy/sesje-i-warsztaty/mlodziez-2020-warsztaty-psychologiczne-dla-osob-pracujacych-z-mlodzieza-interwencja

Podobne