Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 2010 – wśród odznaczonych Ksiądz Proboszcz z Rzeczycy

13 MAJA 2010
admin
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, obchodzony 18 kwietnia na całym
świecie, został ustanowiony przez Komitet Wykonawczy Międzynarodowej
Rady Ochrony Zabytków ICOMOS w 1983 roku i wpisany przez UNESCO do
rejestru ważnych imprez o znaczeniu światowym.
Celem Międzynarodowego
Dnia Ochrony Zabytków jest przede wszystkim przybliżenie społeczeństwu
problemów ochrony spuścizny minionych pokoleń. W Polsce ideą obchodów
jest prezentowanie dóbr kultury o istotnym znaczeniu dla europejskiego i
światowego dziedzictwa kulturowego oraz uhonorowanie konserwatorów,
opiekunów i właścicieli zabytków, którzy w szczególny sposób przyczynili
się do opieki nad nimi.

Uroczystość, pierwotnie miała odbywać się w
dniach 12-13 kwietnia w Opactwie w Sulejowie, jednak ze względu na
katastrofę samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem, została przełożona
na maj.

Odznaka „Za opiekę nad zabytkami”

Odznaka Za opiekę nad zabytkami, jest nadawana przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego  jako zaszczytne wyróżnienie osobom zasłużonym
w społecznej opiece nad dobrami kultury lub w działalności konserwatorskiej.
W roku 2010 wśród wyróżnionych znalazł się ks. Henryk Linarcik, Proboszcz w Rzeczycy.

Podobne