Międzynarodowa Wystawa SACROEXPO – Kielce 2013

17 CZERWCA 2013
admin

Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO, od 14 lat zajmuje ważne miejsce pośród wszystkich wydarzeń targowych. Funkcjonuje nie tylko w aspekcie biznesowym, ale również łączy w swoim religijnym dialogu sztukę i artystów. Ubiegłoroczną edycję targów odwiedziło blisko 5 tys. gości z 18 krajów, a swoją ofertę zaprezentowało 300 wystawców z 13 krajów całego świata.

Sztuka sakralna jest odzwierciedleniem piękna i chwały Boga, świadectwem przeżyć wewnętrznych człowieka – dzieła sztuki sakralnej prowadzą do Boga poprzez bezpośrednie oddziaływanie na odbiorcę. Wystawa SACROEXPO osadzona jest w dwóch wymiarach, które łączą w sobie zarówno biznes jak i sztukę.

Targi SACROEXPO to jedyna na świecie wystawa podczas której od 9 lat wręczany jest medal Papieskiej Rady ds. Kultury Per Artem ad Deum; to właśnie podczas SACROEXPO ma miejsce finał Festiwalu Piosenki Religijnej, koncerty organowe czy spektakle. To także tutaj na wystawienniczych stosikach zobaczyć można wszystko to, co potrzebne jest do jak najlepszego funkcjonowania nowoczesnej parafii.

Nieodłącznym elementem wystawy są organizowane co roku naukowe konferencje – wśród nich szczególne miejsce zajmuje „Konferencja Ekonomów i Wyższych Przełożonych Zakonów w Polsce”.

Tekst z oficjalnej strony SACROEXPO

Podobne