MB w Skułach

25 WRZEśNIA 2016
admin

Jak ksiądz proboszcz zauważył na początku, przyszliście tutaj, bo wierzycie, że ten Obraz zdziała cuda w waszych życiach. I słusznie, bo tak będzie. Ale wiecie kiedy nastąpi cud? Kiedy spojrzycie na krzyż i zaczniecie kochać jak Jezus. Zacznijcie od siebie, wtedy zacznie się zmieniać wszystko dookoła – mówił do zgromadzonych parafian biskup.

– Co lepiej działa na kamień: spadająca kropla po kropli, czy wiadro wody? Co lepiej trafi do Maryi: jednorazowa pielgrzymka do Częstochowy czy codzienna dziesiątka różańca? Te krople różańca uczynią cuda – mówił bp Osial.

Przy ikonie Matki Bożej odbyło się całonocne czuwanie. Bogaty program duchowy został opracowany na kolejne 24 godziny nawiedzenia w skułowskiej parafii. Ze Skuł Matka Boża przejedzie do parafii w Lutkówce.

Podobne