MB Częstochowska w parafii Grzymkowice-Byki

10 LISTOPADA 2016
admin

Dziś patrzymy w Twoje oczy, Matko! Ty wiesz o wszystkim, czego nam brak! O wszystkim, co nas boli! Ty znasz nasze cierpienia, nasze przewinienia i nasze dążenia. Prosimy Cię, Maryjo, powiedz swojemu Synowi o naszym trudnym i skomplikowanym dziś życiu. Stawiamy sobie pytania: „Jak dziś być Polakiem?”, „Jak dziś być katolikiem?”, „Jak być wyznawcą Chrystusa i uczyć się wiary?”. Odpowiedź trudno znaleźć. Powiedz też swojemu Synowi że chcemy być Mu wierni. Jak to uczynić? Czekamy, Matko, Twojej rady. Oto jesteśmy, aby słuchać. Aby wzruszyć Twoje matczyne Serce – przystroiliśmy dla Ciebie całą naszą parafię, przystroiliśmy też nasze świątynie. Można by powiedzieć, że przed chwilą zakończyliśmy pracę przy zbiorach owoców. Zadajemy sobie wciąż pytanie: „Czy ten owoc w sposób godziwy sprzedamy, aby w naszych domach nie zabrakło chleba powszedniego?” – mówił ks. Chmielewski.

W procesji z darami wierni przynieśli m.in. spisane przez uczniów duchowe owoce przygotowania przed nawiedzeniem, a także obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który w Adwent będzie peregrynował po domach parafian.

Przed Apelem Jasnogórskim wystąpiła Stanisława Celińska w spektaklu „Hiob”, składającym się z deklamacji i śpiewu. Jego premiera miała miejsce w dniu pogrzebu ks. Jerzego Popiełuszki. Artystka wcielała się na przemian w biblijnego Hioba i postać Boga. Spektakl oparto na tłumaczeniu Księgi Hioba Czesława Miłosza. Znana aktorka przybyła do Grzymkowic na zaproszenie proboszcza Chmielewskiego.

Podobne