Majowe uroczystości patriotyczno-religijne

6 MAJA 2008
admin

Na sobotniej sumie sztandary szkół oraz organizacji łowickich tworzyły dostojny szpaler prowadzący do głównego ołtarza. Mszę uświetnił występ miejsko-strażackiej orkiestry dętej. Biskup ordynariusz zachęcał, aby nie wypominając nikomu dziękować Bogu za to, że możemy modlić się w kościele w dniu 3 maja. Przywołał wydarzenie z 1 kwietnia 1656 roku, kiedy to król Jan Kazimierz zawierzył kraj Matce Bożej w katedrze lwowskiej, a także dzień 3 maja 1791 roku kiedy to uchwalono ustawę rządową zaczynającą się słowami „W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego”. – Nikt wówczas nie czynił zarzutów, że Rzeczpospolita jest państwem wyznaniowym. Te dwa wydarzenia spotykają się dzisiaj z woli opatrzności. – mówił podczas kazania biskup Dziuba. Mówił ponadto o klarownych barwach narodowej flagi. Biskup łowicki biel utożsamia z niewinną, codzienną pracą, związaną z małymi ofiarami zaś czerwień z jednorazowymi zrywami czasami porywającymi Polaków, czyli z przelaną krwią.
Po uroczystej mszy świętej procesja ze sztandarami na czele przemaszerowała pod pomnik Synów Ziemi Łowickiej. Tutaj przedstawiciele władz miasta, powiatu, partii politycznych, szkół, związków kombatanckich i innych złożyli wieńce. Następnie już pod pomnikiem papieża Polaka, biskup Dziuba i proboszcz łowickiej katedry ks. Wiesław Skonieczny modlili się o szybkie wyniesienie na ołtarze papieża Jana Pawła II. Tutaj również złożone zostały wieńce i zapalono znicze.

Podobne