Łowicz. Śpiew dla Niepokalanej

11 GRUDNIA 2019
Krzysztof Zwoliński

W kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu schola seminarium pod kierunkiem ks. Marcina Moksa wykonała „Akatyst ku czci Bogurodzicy”. W uroczysty śpiew włączyli się biskupi łowiccy, księża, siostry zakonne, rodziny kleryków i licznie przybyli wierni z diecezji.

W łowickim seminarium, nad którym czuwa Niepokalana, wspólne uwielbianie Maryi rozpoczęło uroczystości odpustowe przypadające w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Akatyst to nabożeństwo składające się z pieśni pochwalnych, modlitw ku czci Chrystusa i Najświętszej Maryi Panny. W Kościele prawosławnym Akatyst ku czci Bogarodzicy jest tak znaną i popularną formą modlitwy, jak w Kościele rzymskokatolickim godzinki czy Różaniec. Składa się z 24 zwrotek zaczynających się od kolejnych liter alfabetu. Treść hymnu koncentruje się wokół tematu obecności Maryi w tajemnicy Słowa Wcielonego i Kościoła.

Jak zauważył biskup Andrzej F. Dziuba, wielkie bogactwo tytułów Maryi, jakie zostały wyśpiewane, świadczy o Jej wielkości, bliskości i czułości, co czujemy przywołując Jej wezwania znane z Litanii Loretańskiej i godzinek.

Za obecność i wspólną modlitwę zebranym podziękował ks. Piotr Kaczmarek, rektor WSD.

Na zakończenie nabożeństwa wierni przyjęli błogosławieństwo, którego udzielili wszyscy trzej biskupi łowiccy. Ostatnim akordem był wspólny śpiew „Bogurodzicy”.

 

 

Więcej o wydarzeniu na stronie: lowicz.gosc.pl

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.

Podobne