Łowickie obchody 36. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

14 GRUDNIA 2017
Damian Pietrzak

W 36. rocznicę wprowadzeniu stanu wojennego uczczono w regionie pamięć działaczy Solidarności, opozycjonistów, internowanych i innych osób nękanych przez ówczesne komunistyczne władze.

13 grudnia 1981 r. to data smutna w historii Polski. Wtedy na terenie całego kraju, niezgodnie z obowiązującą konstytucją, ogłoszono stan wojenny. W wyniku jego wprowadzenia internowano ponad 10 tys. działaczy Solidarności. Szacuje się, że życie straciło ok. 40 osób. Represje dotknęły także rodziny opozycjonistów.
Hołd ofiarom stanu wojennego oddano w naszym regionie. W Żyrardowie w kościele św. Karola Boromeusza sprawowana była Msza św. w intencji ojczyzny. Po Eucharystii złożono kwiaty przy pomniku Droga Polski ku Wolnym Narodom. Następnie w Centrum Kultury odbyła się patriotyczna wieczornica.
O wydarzeniach sprzed 36 lat pamiętano także w Sochaczewie. Złożono kwiaty przed tablicą pamiątkową na skwerze NSZZ „Solidarność” oraz pod tablicą patrona Solidarności bł. ks. Jerzego Popiełuszki, wmurowaną w ścianę kościoła św. Wawrzyńca.

 

Obchody rocznicowe odbyły się również w Łowiczu. Mieści się tu Zakład Karny, w którym przetrzymywano internowanych. Na murach więzienia widnieje pamiątkowa tablica informująca o tym fakcie. Natomiast przed kościołem ojców pijarów usytuowany jest obelisk upamiętniający ks. Popiełuszkę. Wieczorem zebrały się tam poczty sztandarowe. Modlitwę w intencji ojczyzny i ofiar represji za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego poprowadził o. Dawid Graczyk SP. Przed pomnikiem złożono kwiaty i zapalono znicze. Symboliczne róże umieszczono także w świątyni pijarskiej przy tablicach ku czci ofiar stanu wojennego i ks. Wiktora Glińskiego, kapelana Solidarności. Następnie w bazylice katedralnej sprawowana była Msza św. w intencji ojczyzny.

O bohaterskiej postawie Polaków, którzy przeciwstawili się komunistycznej władzy, pamiętano w Kutnie. W 36. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego złożono symboliczne wiązanki kwiatów pod pomnikiem Ulotka. Oprócz przedstawicieli władz samorządowych i parlamentu, związków zawodowych i innych instytucji obecna była młodzież.

W ramach obchodów rocznicowych w niedzielę 17 grudnia w sanktuarium maryjnym w pobliskim Głogowcu sprawowana będzie o 10.00 Msza św. w intencji prześladowanych działaczy opozycji. Następnie pod pomnikiem Solidarności na placu pielgrzymkowym delegacje uczestników obchodów złożą wiązanki.
Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.
Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej „Gościa Niedzielnego„.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Podobne