Łowicka Szkoła Biblijna wznawia działalność

6 LISTOPADA 2019
E. K.

Spotkania będą odbywały się w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 17:00 w Multimedialnym Centrum Kultury i Muzeum w Dziekanii – Domu Biskupa Łowickiego. Prowadzić ją będzie ks. dr Mariusz Szmajdziński – moderator Działa Biblijnego Diecezji Łowickiej i wieloletni wykładowca programów biblijnych w Telewizji Trwam i Radiu Maryja.

Najbliższe spotkanie 08.01.2023r.

Zaproszenie do udziału w Łowickiej Szkole Biblijnej jest skierowane do wszystkich: księży, ojców, braci i sióstr zakonnych, osób świeckich, a szczególnie katechetów, animatorów formacji i grup religijnych, lektorów i ministrantów, którzy pragną przez stałą lekturę Pisma Świętego i przekazywane wiadomości pogłębić swoją wiarę, wiedzę i kulturę biblijną.

Zachęcamy do uczestnictwa w tych spotkaniach, żywiąc nadzieję, że Łowicka Szkoła Biblijna przyniesie błogosławione owoce dla wzrostu wiary, duchowości biblijnej i znajomości Pisma Świętego.

Szczegółowych informacji udziela ks. Mariusz Szmajdziński (kontakt: 663 763 791; e-mail: biblista.lowicz@gmail.com oraz www.biblista.pl/diecezja-lowicz).

 

Podobne