Życzenia Przewodniczącego KEP z okazji sakry bp. Wojciecha Osiala

5 LUTEGO 2016
admin

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie,

dzisiejszego dnia nie tylko Diecezja Łowicka ma powody do świętowania i radości. Cały Kościół w Polsce łączy się duchowo z tym miejscem, aby towarzyszyć Księdzu Biskupowi w tym ważnym momencie przyjmowania sakry biskupiej.

Jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski chciałbym serdecznie powitać Waszą Ekscelencję w gronie polskich biskupów i zaprosić do wspó
łpracy w ramach licznych gremiów naszej konferencji.

W swoim ostatnim liście do kapłanów św. Jan Paweł II pisał: „Bierzcie i jedzcie. Bierzcie i pijcie” […] W pewnym sensie kapłan powinien uczyć się wypowiadać te słowa również w odniesieniu do siebie, w prawdzie i z wielkodusznością: „bierzcie i jedzcie”. Jego życie bowiem ma sens, jeśli potrafi on uczynić z siebie dar, oddając się do dyspozycji wspólnoty, służąc każdemu, kto jest w potrzebie.

Otrzymując dziś, w sakramencie święceń, udział w pełni kapłaństwa Chrystusowego jest Ksiądz Biskup w sposób szczególny zaproszony do uczynienia z siebie daru dla Kościoła w Łowiczu, dla Kościoła w Polsce i na świecie. W imieniu całego Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, chciałbym życzyć, aby nigdy nie zabrakło Waszej Ekscelencji hojności w rozdawaniu siebie, wielkoduszności w głoszeniu Słowa i sprawowaniu Sakramentów Świętych, roztropności pasterskiej w prowadzeniu Ludu Bożego, wreszcie miłości ofiarnej – dzięki której, każdego dnia, będzie Ksiądz Biskup nie tylko z wdzięcznością zakładał na swoje piersi ale i brał na swoje ramiona Chrystusowy krzyż, który stanie źródłem życia dla powierzonej Wspólnoty i dla Pasterza.

Maryi – Królowej Apostołów – życie i posługę Waszej Ekscelencji polecam,

+Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 4 lutego 2016 roku