Życzenia Biskupa Łowickiego na Wielkanoc 2014

19 KWIETNIA 2014
admin

Zmartwychwstanie jest największym dniem dla chrześcijan i największym cudem w dziejach świata. Radość ze zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią i grzechem łączy nas wszystkich w jedności i radości wiary. Dzisiaj śpiewamy „Alleluja”, dziękując Bogu za dar Wielkanocnego Poranka.

1. Świętujemy z bliźnimi
Oto patrzymy na Marię Magdalenę, która przynosi Szymonowi Piotrowi niespodziewaną wiadomość: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go złożono” (J 20,2). My czuwaliśmy przy Grobie wpatrując się w biały chleb, który stał się Ciałem Pana. Patrzyliśmy na Jezusa Chrystusa, który pozwolił, aby Jego Ciało złożono do Grobu.
Dzisiaj wraz z Piotrem i Janem możemy naocznie się przekonać o prawdzie słów Marii Magdaleny. Podobnie jak oni pragniemy poznać tajemnicę życia i nieśmiertelności. Jan będzie pierwszy przy Grobie, ale nie wejdzie do niego sam, poczeka na Piotra. Pierwszy Papież i Umiłowany Uczeń staną wobec największej tajemnicy, która nie kryje lęku i rozpaczy, ale daje nadzieję.
Piotr wraz z Kościołem uwierzył Jezusowi Chrystusowi i głosi nowinę o pustym Grobie, głosi nowinę o Zmartwychwstaniu. W tych wielkanocnych dniach cieszymy się wraz z Piotrem naszych czasów – papieżem Franciszkiem z kanonizacji bł. Jana XXIII i bł. Jana Pawła II. Mamy szczególną okazję, aby we wspólnocie wiernych dziękować za dar świętości i siły naszego wielkiego Rodaka.

2. Nieść pokój i radość
Wraz z całym Kościołem stajemy wobec szansy rozpoznawania Boga w świetle Pisma świętego, przecież wiara w Zmartwychwstanie ma swoje potwierdzenie w słowach „według Pisma” (1 Kor 15,3). Jeśli będziemy słuchać Bożych słów, bardziej uwierzymy Jezusowi Chrystusowi i znajdziemy Jego łaskę w naszych rodzinach parafiach i naszej Ojczyźnie.
Piotr i Apostołowie z radością i odwagą mówili o Zmartwychwstałym Panu, oni stali się świadkami największego cudu. Jezus bowiem po swym zmartwychwstaniu wielokrotnie ukazywał się swym wyznawcom. Świadectwo Piotra i pozostałych Apostołów jest początkiem świadectwa, jakie po dziś dzień daje Kościół o Jezusie Chrystusie.
My możemy wzajemnie utwierdzać się w wierze, kiedy zapraszamy Zbawiciela do naszego życia, kiedy cenimy Jego obecność w naszej codzienności. On przychodzi w trosce i miłości rodziców wobec dzieci; On przyjmuje posługę i znaki szacunku w każdej osobie starszej, chorej i samotnej. To On chętnie błogosławi i utwierdza nasze rodziny w jedności i miłości.

3. Pokój owocem Zmartwychwstania
Wiara Kościoła to wyznanie tych, którzy począwszy od Apostołów głoszą, że Jezus Chrystus zmartwychwstał i my w Nim zmartwychwstaniemy. To w Nim sprawy ludzkie znajdują nie tylko swoje naświetlenie, ale swoje rozwiązanie. Dopóki Piotr i Jan nie weszli do pustego Grobu żyli w lęku i niepokoju, kiedy ujrzeli znaki Zmartwychwstania uwierzyli. Myśli, pragnienia i ambicje powinny być kształtowane według prawdy objawionej przez Boga i przekazanej nam przez Chrystusa. Prawda ta jest dostępna dla każdego, kto chce ją przyjąć, a życie według niej zapewnia pełnię szczęścia.
Każdy ma szansę spotkać zmartwychwstałego Chrystusa w Jego Kościele, tutaj święci i grzesznicy idą ku Prawdzie. To w Kościele grzesznik ma szansę stać się świętym. Może dotknąć Chrystusa w sakramentach, w których zawarta jest Jego zbawcza moc. Może dotknąć Jego miłości, spotykając się z miłością ludzką, może spotkać Jezusa przebaczającego w sakramencie pokuty. Tylko w Bogu znajdziemy pokój serca, tylko z Nim obronimy pokój oparty na prawdzie.

Siostry i Bracia,
Radujemy się ze Zmartwychwstania Chrystusa, blask Jego światła pozwala nam na nowo zrozumieć sprawy Boże, które dzieją się pośród nas. Chrystus zmartwychwstał – przywrócił sens życia! Nie bądźmy smutni i przygnębieni! Dzielmy się paschalną radością z innymi! Radość ze Zmartwychwstania niech obudzi nadzieję w tych, którzy dotychczas pokładali ją w tym, co widzialne. Dzielmy się radością i nadzieją. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy (por. Ps 118,24).

Na dni paschalnych radości ze Zmartwychwstałym Panem z serca błogosławię: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

+ Andrzej Franciszek Dziuba