Zaproszenie Biskupa Łowickiego na XIX ŁPPM – do odczytania 20 lipca w Diecezji

19 LIPCA 2014
admin

Zaproszenie Biskupa Łowickiego na XIX Łowicką Pieszą Pielgrzymkę
Młodzieżową na Jasną Górę
„Z Chrystusem przez życie”

Drodzy Młodzi Przyjaciele, Dziewczęta i Chłopcy!
Kochani Diecezjanie!

1. „Niespokojne jest serce człowieka…” (por. św. Augustyn „ Wyznania”)

Minął kolejny rok nauki i pracy. Wspólnie weszliśmy w wakacje. Dla wielu osób – zwłaszcza młodych – jest to czas odpoczynku, wspólnych wyjazdów, kontaktu z przyrodą oraz – mam taką nadzieję – doświadczenia obecności i miłości Pana Boga. W okres wakacji wpisuje się również Łowicka Piesza Pielgrzymka Młodzieżowa na Jasną Górę. Chociaż nie jest czasem wypoczynku, ale wzmożonego wysiłku fizycznego i duchowego, to jednak rokrocznie około tysiąca młodych decyduje się na taką formę „ rekolekcji w drodze „.
Dzieje się tak dlatego, że jesteśmy coraz bardziej przytłoczeni medialnym gwarem tego świata, który zalewa nas wielością informacji, opowieściami o złu otaczających nas ludzi, doniesieniami o wulgarności i bezwzględności tych, którzy kierują narodami, sensacjami o upadkach autorytetów… Czujemy wyraźnie, że ten szum obciąża nas do tego stopnia, iż zaczynamy gubić świadomość obecności Boga i dobra, jakie stawia na naszej drodze życia.
Doświadczamy również bolesnego procesu „skamienienia naszego serca” wobec otaczających nas ludzi, których odczytujemy nie jako szansę dla nas, ale zagrożenie. Przerażeni złem świata, a także naszą własną słabością, niejednokrotnie zamykamy się w sobie oddzielając od Boga i ludzi. Jest to niebezpieczna postawa, która może człowieka doprowadzić do depresji i utraty sensu życia. Wielu ludzi tak właśnie wegetuje, żyjąc „z dnia na dzień” i nie mogąc znaleźć wyjścia z więzienia, który stworzył dla nich świat oraz po części oni sami.

2. „Niespokojne jest serce (…) dopóki w Tobie nie spocznie” (por. św.
Augustyn „ Wyznania”)

Człowiek wierzący przeżywa te same niepokoje, jakie są udziałem innych, otaczających go ludzi. Niejednokrotnie czuje bolesną niemoc przemiany rzeczywistości na lepsze. Tak jasno wyrażają tę postawę słowa zespołu „Chili My” (czytaj: czyli my): „Ja już nie dam rady. Sam nie dźwignę tego – nie dam rady. Bo bez Ciebie, Panie, nie dam…” („Chili My 4″). W takich momentach możemy tak, jak apostołowie – przytłoczeni przerastającą ich tajemnicą Eucharystii – stanąć przed Chrystusem i powtórzyć za Piotrem: „Panie do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa tycia wiecznego. A myśmy poznali i uwierzyli, że Ty jesteś Świętym Boga” (J 6,68n).
Niewątpliwie, pielgrzymka jest szczególną okazją do takiego spotkania z Chrystusem – wsłuchania się „w słowa życia wiecznego”. Mamy pewność, że wypowiadane przez Niego słowa nie są „ na pokaz „. W każdym momencie życia Jezus potwierdzał głoszoną przez siebie Ewangelię czynem. Dlatego możemy powiedzieć, że sam Chrystus jest Dobrą Nowiną. Jego słowa zaś są nie tylko słowami „Syna Człowieczego”, ale są słowami „Świętego Boga” – jak wyznał św. Piotr. Potrzeba więc specjalnej postawy zasłuchania, aby nie zmarnować tego daru z jakim Bóg wychodzi w naszym kierunku.
Jeszcze raz odwołam się do tekstu zespołu „Chili My”, który mówi właśnie o tym: „Są takie słowa, co mają sens, zmieniają życie, są znakami. Lecz miniesz je, gdy lubisz tak, tylko bawić się słowami” („Chili My 4″). Na pielgrzymim szlaku jest wiele okazji do modlitwy, wyciszenia, śpiewu. Właściwie cała pątnicza droga jest jedną wielką modlitwą zanoszoną przez Kościół Łowicki do Boga. Jego obecność i Jego miłość dodają nam odwagi, usuwają lęk, leczą z życiowej apatii.

3. „Z Chrystusem przez życie „

„Rekolekcje w drodze ” napełniają człowieka wierzącego nową mocą – życiem, które czerpie z Chrystusa. Można jednak zadać pytanie: „Co się stanie, gdy skończy się pielgrzymka? Czy wszystko wróci do tzw. ‚normalności’, zmuszającej do ciągłego biegu i szarpaniny z otaczającym nas światem?” Pielgrzymka przypomina nam o szalenie ważnej prawdzie. Jezus jest obecny przy nas nie tylko przez dziewięć dni pątniczej drogi, ale w każdej sekundzie życia. To my mamy tak słabą pamięć, że o Nim zapominamy. Tracimy świadomość Jego miłości, która została nam udzielona, byśmy byli „dziećmi Bożymi” (por. 1 J 3,1).
Właśnie dlatego wydaje się nam, że nie możemy wybrać dobra, które jest wymagające; że musimy zdecydować się na zło, które jest od nas silniejsze; że jesteśmy zmuszeni pogodzić się z grzechem, który przywarł do naszego serca… A przecież Szatan w konfrontacji z Chrystusem był zupełnie bezsilny. Jeśli poniesiemy tę wiarę w swoją codzienność będziemy również mogli go zwyciężać Jezusową mocą.

4. „Droga z Rio do Krakowa”

Tegoroczna, XIX Łowicka Piesza Pielgrzymka Młodzieżowa na Jasną Górę, wpisuje się w cykl wydarzeń, które mają przygotować Kościół w Polsce – a także nasz Kościół Lokalny – do wizyty Papieża Franciszka w 2016 r. podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Pragniemy godnie przyjąć gości z całego świata: otworzyć nasze domy, dzielić z nimi chleb, pokazać piękno naszej Ojczyzny, ale nade wszystko dać świadectwo naszej wiary.
Właśnie dlatego gromadziliśmy się na takich celebracjach jak: „Rio w Żyrardowie”, „Noc Świętych”, Nabożeństwo Ekumeniczne, spotkanie młodych w Łowiczu w Niedzielę Palmową, dzień skupienia dla parafialnych Ambasadorów Światowych Dni Młodzieży w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu czy dziękczynienie za kanonizację św. Jana Pawła II w Łowiczu na Bratkowicach. Grupa młodzieży wzięła udział w rekolekcjach ewangelizacyjnych „Młodzi na Maxa”. To wszystko za nami.
Przed nami pielgrzymka na Jasną Górę, a po niej kolejny przystanek naszej „Drogi z Rio do Krakowa” w Żyrardowie. Przyjmijcie również propozycje, które będą określały program przygotowań do spotkania z Papieżem Franciszkiem w rejonach, które pokrywają się z miejscowościami, z których wywodzą się poszczególne grupy pielgrzymkowe. To wszystko po to, aby świadectwo wiary, jakie damy młodzieży przybyłej z całego świata było wiarygodne.
Zapraszam na tegoroczną XIX Łowicką Pieszą Pielgrzymkę Młodzieżową na Jasną Górę. Spotkajmy się w katedrze łowickiej na Eucharystii 06 sierpnia o godz. 7.00, by po jej zakończeniu wspólnie wyruszyć na pątniczy szlak. Niech nie zabraknie na nim parafialnych Ambasadorów Światowych Dni Młodzieży. Dzielmy się razem doświadczeniem obecności Jezusa podczas „rekolekcji w drodze”, byśmy później mogli wiarygodnie świadczyć o Jego mocy w codzienności naszego życia.
Tym wszystkim, którzy podejmą trud pielgrzymi w duchu dobrego przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r. z serca błogosławię, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

+ Andrzej F. Dziuba