Zaproszenie Biskupa Łowickiego na Uroczystość powitania Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

13 SIERPNIA 2016
admin

Czcigodni Kapłani,
Drogie Siostry Zakonne,
Drodzy Bracia i Siostry,

Zbliża się czas Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Diecezji Łowickiej. Rzazem z Maryją pragniemy dziękować w XXV rocznicę powstania Diecezji za wielkie rzeczy, jakich dokonał Wszechmocny (por. Łk 1, 49). Chcemy prosić przez Jej wstawiennictwo o łaski potrzebne dla nas wszystkich. Matka Boża będzie nas gromadziła i wskazując na Chrystusa, przypominała zawsze: „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie” (J 2, 5). Chcemy Ją zaprosić do naszej Diecezji, do każdej parafii, do każdego domu. Wierzymy, że jej matczyna obecność umocni nasza wiarę, nadzieję i miłość i przemieni życie.

Matka Boża będzie z nami już za kilka dni. Nawiedzenie Jej Obrazu rozpocznie się w sobotę 3 września 2016 roku o godzinie 17:00 w kościele pw. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie. Serdecznie zapraszam na tę uroczystość Wszystkich Księży. Siostry i Braci Zakonnych, Wszystkich Drogich Diecezjan. Bądźmy tego pierwszego dnia Nawiedzenia razem na Eucharystii i wspólnej modlitwie. Będą razem z nami Księża Biskupi, którzy przybędą z całej Polski. Tak jak Maryja była wraz z Apostołami w Wieczerniku, tak będzie z nami i jak wierzymy, doświadczymy darów Ducha Świętego, który nas zjednoczy, umocni i uświęci. Niech wspólna modlitwa tego dnia będzie naszym pokornym wołaniem o to co najbardziej potrzebne dla naszego uświęcenia w czasie całego Nawiedzenia. Obyśmy jak najliczniej uczestniczyli w tym historycznym wydarzeniu. Niech złączy nas wspólna wiara! Bądźmy tego dnia razem z naszą Matką!

Oczekując na wspólne spotkanie z Maryją naszą Matką z serca błogosławię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

+ Andrzej Franciszek Dziuba