Zaproszenie Biskupa Łowickiego na rekolekcje „Młodzi na maxa”

3 STYCZNIA 2017
admin

Czcigodni Kapłani,
Drodzy Siostry i Bracia Kościoła Łowickiego,
Kochana Młodzieży,

Pomimo upływającego czasu ciągle jeszcze mamy w pamięci wielkie wydarzenia minionego roku: obchody 1050 rocznicy chrztu Polski, odwiedziny młodych z całego świata w Polsce – również w diecezji łowickiej – podczas tzw. Dni w Diecezji oraz Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016, którym przewodniczył sam Papież Franciszek. Dla mnie, jako biskupa łowickiego, szczególnym powodem do dumy i radości było Miasteczko Łowickie pod Krakowem. Projekt ten został bowiem doceniony przez wielu oraz pokazał, że mamy w diecezji dużą grupę młodych, którzy są prawdziwie naszą nadzieją na przyszłość.

Wszystkie te przedsięwzięcia stały się możliwe do realizacji dzięki zaangażowaniu wielu osób – zarówno duchownych jak i świeckich. Dobrze zaplanowana logistyka stała się tutaj rzeczą nie do przecenienia. Ważną jednak kwestią, a może istotniejszą od logistyki, był Duch, który poruszał, kierował i dawał natchnienia oraz siły do trzyletniej wytężonej pracy zwieńczonej widocznymi dobrymi owocami.

To podczas rekolekcji, spotkań ambasadorów i wolontariuszy, wieczorów uwielbienia Horeb, Nocy Świętych oraz wielu innych form modlitwy nasza młodzież otwierała się na działanie i światło Ducha Bożego, aby dzieło Światowych Dni Młodzieży było nie tylko perfekcyjne organizacyjnie, ale duchowo głęboko przeżyte.

Kochani Młodzi,

To już przeszłość, za którą dziękujemy Panu Bogu. Przed nami nowe wyzwania np. kontynuacja nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej oraz uroczystości XXV-lecia w naszej diecezji. Aby te wydarzenia oraz inne, jakie wskaże nam Kościół na naszej drodze wiary były dobrze zorganizowane, ale przede wszystkim przeniknięte działaniem Ducha Świętego, potrzeba nam nieustannej formacji duchowej.

Dlatego zachęcam młodzież – począwszy od trzeciej klasy gimnazjum, aż po wiek studencki – do udziału w dwóch turnusach rekolekcji Młodzi na maxa w Kutnie Woźniakowie w dniach 13 – 15 stycznia br. i 24 – 26 lutego br. (skierowane do tych, którzy jeszcze nie uczestniczyli w takich rekolekcjach, albo chcieliby sobie pewne sprawy powtórzyć i lepiej przyswoić) oraz w Weekendzie formacyjnym w Żdżarach w dniach 10 – 12 marca br. (skierowany do tych, którzy brali udział w rekolekcjach Młodzi na maxa i pragnęliby pójść dalej w procesie formacji duchowej). Zachęcam kapłanów, siostry zakonne, katechetów, aby towarzyszyli swojej młodzieży podczas rekolekcji.
Jestem głęboko przekonany, że żywe doświadczenie obecności Boga, a także duchowej mocy wspólnoty Kościoła stanie się dla uczestników siłą do odważnego kroczenia przez życie drogami Ewangelii oraz dawania świadectwa życia prawdziwie chrześcijańskiego.

Tym wszystkim, którzy odpowiedzą na moje zaproszenie z serca błogosławię, obiecuję pamięć w modlitwie, a także – na miarę moich możliwości – fizyczną obecność.

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen
+ Andrzej Franciszek Dziuba