Zaproszenie Biskupa Łowickiego do Tumu na Uroczystości Zakończenia Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski

2 CZERWCA 2017
admin

Czcigodni Kapłani,
Drogie Siostry Zakonne,
Umiłowani Diecezjanie, Siostry i Bracia,

W ubiegłym roku Kościół w Polsce a wraz z Nim cała nasza Ojczyzna obchodziła Jubileusz 1050 rocznicy Chrztu Polski. Podczas licznych celebracji religijnych i uroczystości państwowych wspominano rok 966, kiedy to książę Mieszko I zdecydował o przyjęciu chrześcijaństwa. Tysiąc lat później w 1966 r. Polska obchodziła Wielki Jubileusz zwany Millenium. Z inicjatywy Biskupów, a w szczególności z woli Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego Kościół w naszej Ojczyźnie dziękował Bogu za dar Chrztu, a wierni wraz z duchowieństwem przyrzekali dochować wierności Bogu, Kościołowi, Krzyżowi i Ewangelii. Główne Uroczystości miały miejsce na Jasnej Górze dnia 3 maja 1966 r. Wielki Jubileusz miał natomiast swój finał w Tumie pod Łęczycą dnia 11 czerwca 1967 r. Władze Państwowe przez cały czas trwania Obchodów Millenijnych utrudniały ich organizację. Tak też było na zakończenie. Do Tumu, do średniowiecznej romańskiej kolegiaty pomimo ulewnego deszczu przybyło ponad 7 000 wiernych. Mszy świętej przewodniczył Arcybiskup Karol Wojtyła. Był obecny Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski wraz z wieloma biskupami.

Po 50 latach od tego Wydarzenia pragnę zaprosić Was do Tumu na uroczyste zakończenie Jubileuszu 1050 lecia Chrztu Polski. Mszy świętej będzie przewodniczył do niedawna Metropolita krakowski Kardynał Stanisław Dziwisz, a homilię wygłosi Prymas Senior Arcybiskup Henryk J. Muszyński.

Spotkajmy się dnia 25 czerwca w Tumie pod Łęczycą na Mszy o godz. 12.00. Powiedzmy, jak przed laty nasi przodkowie, że ślubujemy wierność Bogu i Jego świętej
Ewangelii.

Na radosny trud podążania za Chrystusem drogami jakie ukazała Maryja z serca błogosławię

+ Andrzej Franciszek Dziuba