Zachęta Biskupa Łowickiego Andrzeja Franciszka Dziuby, do włączenia się w inicjatywę „Milion dzieci modli się na różańcu”

5 PAźDZIERNIKA 2016
admin

Drodzy Bracia i Siostry,
Kochane Dzieci,

Pragnę was bardzo serdecznie zaprosić i zachęcić do włączenia się w inicjatywę „Milion dzieci modli się na różańcu”. Szczególne modlitewne czuwanie przez dzieci i dla dzieci, a wraz z nimi nas wszystkich dorosłych, będzie w tym roku trwać w intencji pokoju na całym świecie. Ojciec Święty Franciszek zachęca, aby w obliczu konfliktów zbrojnych i zła jakie niesie wojna, cała wspólnota Kościoła zjednoczona była w wielkiej modlitwie o pokój.

Pięknem tej inicjatywy jest to, że wszyscy staniemy wezwani i kierowani w naszej modlitwie, przy czystych, ufnych i pełnych radości sercach dzieci. To od nich chcemy uczyć się wielkiej pokory i przebaczenia, pozwalających na przezwyciężanie naszych podziałów i budowania wspólnoty miłości i pokoju.

Zapraszam zatem, aby w dniu 18 października br. o godzinie 9.00 w naszych domach, szkołach, przedszkolach, szpitalach wszystkie dzieci razem z dorosłymi modliły się na różańcu o pokój na świecie. Bądźmy razem, bądźmy jednością pamiętając, że wszyscy jesteśmy zobowiązani budować i dbać o piękno stworzonego dla nas świata. Niech, tak piękna modlitwa przyniesie wspaniałe owoce.

Z serca błogosławię
+ Andrzej Franciszek Dziuba