Słowo życzeń Biskupa Łowickiego na Wielkanoc

1 KWIETNIA 2015
admin

„Pan rzeczywiście zmartwychwstał” (Łk 24,34)
Słowo życzeń Biskupa Łowickiego na Wielkanoc 2015 roku

Czcigodni Bracia Kapłani,
Siostry Zakonne,
Drodzy Siostry i Bracia,

Miłosierny Pan obdarzył nas wielkopostnym czasem nawrócenia i łaski, a teraz ofiarowuje nam radość niedzieli Zmartwychwstania. Ta niedziela jest pierwsza i najważniejsza w ciągu roku, a my doświadczamy światła radości i pokoju. Dzisiaj śpiewamy radosne Alleluja, aby uwielbić Boga i podzielić się Jego łaską z bliźnimi.

1. Radość wśród wierzących
Niezwykle uroczyście Kościół rozpoczyna okres paschalny, który odkrywa przed nami dar spotkania z kochającym nas Bogiem. Jego miłosierdzie przyszło do nas w tajemnicy Zmartwychwstania Pana. Z wiary w zmartwychwstanie płynie nasza siła; mamy czym dzielić się z innymi. Dzielimy się wzajemnie radością, pokojem, wiarą, życiem we wspólnocie, darem czystości serca, które daje miłość. Dzielimy się solidarnością i nadzieją, dążąc do cywilizacji miłości.
Oto Jezus ukazuje się swym uczniom żywy, gdyż pokonał śmierć (por. Łk 24, 36-40). Co więcej – daje im dowody na to, że żyje, kiedy spożywa wraz z nimi posiłek (por. Łk 24, 41-43). On jest prawdziwie obecny, w swoim przemienionym Ciele (por. J 20, 19-23). Apostołowie zaś dają o Nim świadectwo, ponieważ Go spotkali i uwierzyli Jego słowu, słowu Baranka paschalnego (por. Mk 16, 19-20).

2. Odwaga radości
Stajemy dzisiaj przy grobie Pańskim wraz z kobietami i Apostołami; stajemy jak Maria Magdalena (por. J 20, 1-9), która odważyła się szukać Jezusa. Stajemy z Piotrem i Janem, aby potwierdzić, że Pan powstał z martwych. A zatem, grób Pana rozpoczyna naszą drogę wiary. Czytamy w Ewangelii, że pobożne niewiasty oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością (Mt 28, 8). Skończył się lęk przed grzechem i śmiercią, bowiem grób Pana jest pusty: Nie ma Go tu. Powstał z martwych (Mt 28, 6-
7).
Z siły tego pustego grobu zdawali sobie sprawę także Żydzi i Rzymianie, dlatego postawili przy nim straże, a gdy on i tak opustoszał, to posłużyli się kłamstwem: „rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali (Mt 28, 13). Wielka jest siła pustego grobu Zmartwychwstałego Pana, On ze śmierci wyprowadza nas do życia; zagubionym w mroku grzechu daje prawdziwe światło. Odważnie możemy wyjść do wspólnoty naszych rodzin, Kościoła i Ojczyzny, aby wraz z psalmistą głosić: Oto dzień, który Pan uczynił: radujmy się i weselmy (por. Ps 118, 24).

3. Nieśmy Chrystusową nadzieję
Uwierzyliśmy Zmartwychwstałemu Panu, dlatego możemy z Piotrem i Apostołami mówić o Jezusie, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą (Dz 10, 38). Otrzymaliśmy prawdziwą moc, aby wraz z Apostołem Narodów nawoływać siebie i innych, abyśmy dążyli do tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus (por. Kol 3,1-4). Już nie obawiamy się, że nasza droga jest niepewna, bowiem przeszedł nią nasz Pan i zwyciężył.
Świat potrzebuje dzisiaj odważnych chrześcijan, którzy uwierzyli w Zmartwychwstanie. Świat czeka na świadectwo uczniów Chrystusa, którzy powstali ze śmierci grzechu i cieszą się przebaczeniem i łaską. Jeżeli spojrzymy z wiarą na pusty grób Pana odważymy się okazywać radość świętowania. Wtedy nie zatrzymamy się na zdawkowych życzeniach „smacznego jajka i mokrego dyngusa”. Mamy szansę dzielić się swoją wiarą, która nie dzieli, ale umacnia i utwierdza w chrześcijańskiej nadziei. Nie możemy milczeć o naszej miłości do Chrystusa ukrzyżowanego, który powstał z martwych (por. 1 Kor 1, 23).

Drodzy Siostry i Bracia,
Z dźwiękiem radosnych rezurekcyjnych dzwonów śpiewamy Alleluja i pieśni wielkanocne. Pozdrawiając siebie wzajemnie dzielmy się wezwaniem: Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Życzę Wam doświadczenia prawdziwej radości spotkania ze Zmartwychwstałym Panem i wszystkimi Wam bliskimi. Niech wielkanocne świętowanie zagości w Waszych kościołach i wspólnotach parafialnych oraz zakonnych. Przede wszystkim jednak niech zagości w Waszych rodzinach i w sercu każdego i każdej, którzy otwieracie się na prawdę zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Na radosne świętowanie przyjmijcie pasterskie błogosławieństwo: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

+ Andrzej F. Dziuba