Słowo Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z okazji świąt Bożego Narodzenia

24 GRUDNIA 2013
admin

I. „…kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony…” (Mk 13,13)

Kościół czci dzisiaj męczeństwo św. Szczepana, człowieka wielkiej mocy i łaski,
wyznawcę Chrystusa i pierwszego męczennika za wiarę. Autor Dziejów Apostolskich
opisuje konfl ikt między Szczepanem a niektórymi członkami synagogi Libertynów,
którzy nie mogąc sprostać mądrości, z jaką przemawiał, posunęli się aż
do zadania mu śmierci.

Męczeństwo Szczepana wpisuje się w dramat Kalwarii. Nic dziwnego więc, że
nienawiść nie rodzi w ofi erze chęci odwetu, lecz uzdalnia do ewangelicznego radykalizmu,
jakim jest miłość nieprzyjaciół…