Słowo Pasterskie Biskupa Ordynariusza w związku ze śmiercią ks. kardynała Józefa Glempa

24 STYCZNIA 2013
admin

Drodzy Diecezjanie,

Z wielkim bólem przyjąłem wiadomość, że po długiej chorobie zmarł Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Józef Glemp Prymas Polski. Ksiądz Kardynał zostawił w naszej Diecezji niezatarty ślad i trwałą pamięć o Sobie. Przez Pierwsze lata Swojej posługi był naszym Biskupem Ordynariuszem roztaczając pasterską opiekę nad ludem tej ziemi. Wielu duszpasterzy przyjęto z Jego rąk święcenia diakonatu i kapłaństwu. Ksiądz Prymas cenił zawsze Diecezję Łowicką i wielokrotnie u nas gościł. Za Swoje zasługi został mianowany honorowym obywatelem miast Łowicza i Skierniewic.
Składając słowa wdzięczności i pamięci o ś.p. Jego Eminencji Księdzu Kardynale Józefie Glempie Prymasie Polski proszę wszystkich Diecezjan o modlitwę w Jego intencji. Kapłanów zachęcam do odprawienia Mszy Świętej, jeśli to możliwe wraz z wiernymi.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w poniedziałek 28 stycznia o godz. 11.00 w Archikatedrze Warszawskiej.