Słowo Biskupa Łowickiego z okazji nominacji biskupiej ks. Wojciecha Tomasza Osiala

5 STYCZNIA 2016
admin

Czcigodni Bracia w Kapłaństwie,
Umiłowani Bracia i Siostry,
Drodzy Diecezjanie!


W dniu 24 grudnia 2015 Ojciec Święty Franciszek mianował ks. kan. dra hab. Wojciecha Tomasza Osiala biskupem pomocniczym Diecezji Łowickiej i przydzielił mu stolicę tytularną Cedie. Wyrażamy naszą wdzięczność Ojcu Świętemu Franciszkowi. To wielka radość dla naszej Diecezji i całego Kościoła w Polsce.

Ksiądz Biskup Nominat jest znany w naszej Diecezji. Urodził się w Łowiczu i pochodzi z Parafii Katedralnej. W 1995 roku przyjął świecenia kapłańskie z rąk ks. Biskupa Alojzego Orszulika. W 2001 roku ukończył studia specjalistyczne w Rzymie i rozpoczął pracę w naszej Diecezji. Jest pracownikiem Wydziałów Nauki Katolickiej i Duszpasterstwa Kurii Diecezjalnej Łowickiej oraz pracuje jako konsultant ds. katechezy w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach. Pomaga w duszpasterstwie w Parafii Katedralnej. Pracuje również naukowo i prowadzi zajęcia z katechetyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w Wyższych Seminariach Duchownych w Łowiczu oraz u Księży Pallotynów w Ołtarzewie.

Najważniejszym momentem naszego dziękczynienia Bogu będzie uroczysta Msza święta, podczas której Ksiądz Biskup Nominat przyjmie święcenia biskupie. Uroczystość konsekracji odbędzie się w Katedrze Łowickiej w czwartek, dnia 4 lutego 2016 roku o godzinie 11.00. Zapraszam wszystkich do udziału w tej wspólnej modlitwie. Będziemy wspólnie dziękować Bogu za dar Księdza Biskupa Wojciecha i prosić dla Niego o potrzebne łaski dla jego apostolskiej posługi.

Niech święci Patronowie naszej Diecezji, św. Wiktoria oraz bł. Honorat Koźmiński, będą Orędownikami w naszej modlitwie w intencji Księdza Biskupa Nominata.

+ Andrzej F. Dziuba