Słowo Biskupa Łowickiego z racji 21 rocznicy powstania Diecezji Łowickiej

4 MARCA 2013
admin

Bracia Kapłani,
Drogie Siostry Zakonne,
Umiłowani Siostry i Bracia w Chrystusie

W tym roku mija 21 lat od ogłoszenia papieskiej Bulli: „Totus Tuus Poloniae Populus”. Decyzją bł. Jana Pawła II, 25 marca 1992 r., na mapie Kościoła w Polsce pojawiły się nowe diecezje, wśród nich nasza diecezja Łowicka. Większość z nas dobrze pamięta, że jej pierwszym Pasterzem został biskup Alojzy Orszulik, obecny biskup senior, a stolicą diecezji Prymasowski Łowicz. Młoda diecezja musiała wszystko organizować od podstaw, co nie było łatwe. Dziś możemy powiedzieć, że to co konieczne do funkcjonowania naszego lokalnego Kościoła, a więc struktury i instytucje udało się powołać. Działają one i mam nadzieję dobrze służą nowej ewangelizacji. Mam na myśli m.in.: Wyższe Seminarium Duchowne, Radio „Victoria”, Księgarnię, stacje opieki Caritasu, Domy Rekolekcyjne czy Kurię Diecezjalną. Wszystko to dzięki Bożej Opatrzności, ofiarnej pracy kapłanów i sióstr zakonnych oraz życzliwości i ofiarności wielu z Was. Ta dobra współpraca pozwoliła nam w 1999 r. przygotować pielgrzymkę do naszej diecezji bł. Jana Pawła II, a kilka lat później w 2007 r. przeżyć I-szy Kongres Eucharystyczny pod hasłem: „Wytrwajcie w miłości mojej” /J15,9/.

Drodzy Siostry i Bracia,
Bardzo wam dziękuję za te 21 lat. Za wszystkie oznaki przywiązania do Kościoła i Jego pasterzy. Dziękuje za Waszą ofiarność, dzięki której pięknieją parafialne świątynie, z katedrą Łowicką włącznie. Dziękuję za Wasze świadectwo wiary w coraz bardziej skomplikowanym świecie. Proszę Was, Trwajcie mocni w wierze./por. Rz 15,1/ Módlcie się za Kościół, módlcie się za nowego papieża Franciszka, aby kierowany przez Ducha Świętego bezpiecznie i pewnie kierował łodzią Piotrową po wzburzonych falach naszych czasów, módlcie się za naszą diecezję, aby nadal była miejscem umacniania wiary, budzenia nadziei i wzrostu miłości.

Na trud podążania za Chrystusem, naszym Panem z serca Wam błogosławię

Łowicz, dnia 28.02.2013 r.