Słowo Biskupa Łowickiego nt. Kolędników Misyjnych

30 GRUDNIA 2016
admin

Drodzy Diecezjanie,
Drodzy Kolędnicy Misyjni 2016/2017,

Każdego roku Kolędnicy Misyjni wspierają konkretne projekty i zwracają uwagę na problem rówieśników w jednym z krajów. Tym razem ogólnopolska akcja poświęcona jest Tajlandii i problemowi dzieci tzw. „niewidzialnych”, czyli są to dzieci, których fakt urodzenia nie został udokumentowany, co pozbawia je ochrony państwa, przez co stają się potencjalnymi ofiarami handlu. To dzieci pozbawione uwagi i troski społeczeństwa, dyskryminowane lub odrzucane ze względu na ubóstwo, pochodzenie, niepełnosprawność lub chorobę: własną lub rodziców, a zwłaszcza AIDS i trąd.

Każdego roku Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci pomaga około dziesięciu tysiącom dzieci w Tajlandii. W dziewięciu diecezjach pomaga ono ośrodkom dla dzieci ulicy, szkołom i internatom, wspiera programy edukacyjne dla dzieci z marginalizowanych plemion górskich, migrantów i uchodźców, prowadzi centra pomocy dla dzieci maltretowanych i ofiar handlu oraz liczne programy dożywiania i opieki medycznej dla dzieci chorych na AIDS. Niezwykle ważne jest również wsparcie w chrześcijańskiej formacji poprzez katechezę. W katolickich ośrodkach dzieci, zarówno chrześcijańskie, jak i innych wyznań, uczą się życia w zgodzie, szacunku i przyjaźni.

W tym roku Kolędnicy Misyjni zostawią w naszych domach pamiątkę w postaci gwiazdy wpisanej w kwiat. Jest to gwiazda nadziei i wdzięczności. Nadziei, ponieważ nawiązuje do Betlejemskiej Gwiazdy, która prowadziła Mędrców ze Wschodu do Zbawiciela. Oni jej zawierzyli i ujrzeli spełnienie Bożych obietnic. Gwiazda wdzięczności, ponieważ nawiązuje do blasku Ewangelii, która „oświeca tych, którzy w mroku i cieniu śmierci mieszkają, a nasze kroki kieruje na drogę pokoju”(por. Łk 1,79). Obdarowani tym światłem jesteśmy posłani, by dzielić się nim z innymi. Kolędnicy Misyjni są posłańcami Dobrej Nowiny i zapraszają nas do duchowej wymiany darów we wspólnocie Kościoła powszechnego. Pozwólmy obdarować się kolędnikom i sami też obdarujmy ich życzliwością i otwartością, a przez nich dzieci w Tajlandii, którym tak ofiarnie niosą swoją pomoc.

Polecam to piękne dzieło i świadectwo miłości wzajemnej Dziecięciu z Betlejem, tej Maleńkiej Miłości.

Z błogosławieństwem
+ Andrzej Franciszek Dziuba