Posynodalna Adhortacja Apostolska papieża Franciszka „Amoris Laetitia”

8 KWIETNIA 2016
admin

POSYNODALNA
ADHORTACJA APOSTOLSKA
AMORIS LAETITIA
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
DO BISKUPÓW DO KAPŁANÓW
I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH
DO MAŁŻONKÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH I DO WSZYSTKICH WIERNYCH ŚWIECKICH
O MIŁOŚCI W RODZINIE

Tekst Adhortacji w załaczniku za: episkopat.pl