Listy pasterskie

17 LUTY 2013

List pasterski Biskupa Łowickiego na Wielki Post 2013

Bracia Kapłani, Czcigodne Siostry Zakonne, Siostry i Bracia w Chrystusie, Drodzy Diecezjanie, W Środę Popielcową wołamy w pokorze: „Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni” (por. Ps 51,3a). Pochylamy głowy, aby przyjąć znak popiołu. Oto rozpocznie się czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu, czas wypełniania uczynków pobożnych (por. Mt 6,1) i przemiany ...
12 LUTY 2013

Telegram Prezydium KEP do Ojca Świętego Benedykta XVI

Umiłowany Ojcze Święty! Przyjmujemy z wiarą i zaufaniem Twoją, Ojcze Święty, decyzję. Rozpoznajemy w niej znak czasu dla współczesnego świata i Kościoła. W tak niełatwych czasach, naznaczonych wieloma sprzecznościami i wyzwaniami, jesteś dla nas i pozostaniesz świadkiem żywej wiary w Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Bóg dał Kościołowi i światu w ...
11 LUTY 2013

Orędzie Ojca Świętego na XXI Światowy Dzień Chorego

Jak co roku, dzień 11 lutego przeżywany jest jako Światowy Dzień Chorego. W tym dniu w sposób szczególny pochylamy się nad ludźmi dotkniętymi szeroko pojętym cierpieniem. W ramach tegorocznych obchodów, XXI Światowego Dnia Chorego, w szpitalach leżących na terenie Diecezji Łowickiej Księża Biskupi i Księża Dziekani w tym dniu, o godz. 10.00 odprawią Mszę ...
24 STYCZEń 2013

Słowo Pasterskie Biskupa Ordynariusza w związku ze śmiercią ks. kardynała Józefa Glempa

Drodzy Diecezjanie, Z wielkim bólem przyjąłem wiadomość, że po długiej chorobie zmarł Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Józef Glemp Prymas Polski. Ksiądz Kardynał zostawił w naszej Diecezji niezatarty ślad i trwałą pamięć o Sobie. Przez Pierwsze lata Swojej posługi był naszym Biskupem Ordynariuszem roztaczając pasterską opiekę nad ludem tej ziemi. Wielu ...
31 GRUDZIEń 2013

Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI Na Światowy Dzień Pokoju - 1 Stycznia 2013 Roku

„Błogosławieni pokój czyniący”. Tak brzmi temat najbliższego Światowego Dnia Pokoju, obchodzonego 1 stycznia 2013 r. W Watykanie przedstawiono dziś papieskie orędzie z jego okazji. Benedykt XVI stwierdza, że „50 lat po rozpoczęciu Soboru Watykańskiego II, dzięki któremu umocniła się misja Kościoła w świecie”, chrześcijanie angażują się w historię, ...