Listy pasterskie

28 MAJ 2013

Wskazania w sprawie materii Eucharystii

KOMISJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW EPISKOPATU POLSKI 1. "Eucharystia jest «źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskie-go. «Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro ...
28 MAJ 2013

Słowo Metropolity Warszawskiego Kazimierza Kardynała Nycza na VI Święto Dziękczynienia

Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Chrystusie Panu! 1. Panie, nie jestem godzien abyś wszedł pod dach mój (...). Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony...(Łk 7,6-7) Postawa setnika z Kafarnaum, który szukając pomocy dla swego chorego sługi wyraził wiarę w boską moc Jezusa Chrystusa, pozostaje wciąż swoistą normą wiary dla chrześcijan. W każdej ...
24 MAJ 2013

List Biskupa Ordynariusza w związku z Rokiem Wiary

Czcigodni Bracia w Kapłaństwie Drodzy Siostry i Bracia, Przeżywamy ogłoszony przez papieża Benedykta XVI Rok Wiary. To czas w którym dziękujemy za dar wiary i staramy się uczynić jak najwięcej dla jej umocnienia i pogłębienia. Powinno się to również dokonać w osobistym spotkaniu z Jezusem Chrystusem obecnym w Eucharystii. Stąd częstsze uczestnictwo we ...
15 MARZEC 2013

Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski po wyborze Ojca Świętego Franciszka

Biskupi i wierni Kościoła w Polsce przyjmują z radością i nadzieją wybór papieża, który obrał imię Franciszek. Nowy papież pochodzi z Ameryki Południowej, gdzie był biskupem stolicy Argentyny – Buenos Aires, zna zatem radości i trudy codziennego duszpasterstwa. Amerykę Południową zamieszkuje prawie połowa wszystkich katolików. Tamtejszy Kościół pełen jest ...
17 LUTY 2013

List pasterski Biskupa Łowickiego na Wielki Post 2013

Bracia Kapłani, Czcigodne Siostry Zakonne, Siostry i Bracia w Chrystusie, Drodzy Diecezjanie, W Środę Popielcową wołamy w pokorze: „Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni” (por. Ps 51,3a). Pochylamy głowy, aby przyjąć znak popiołu. Oto rozpocznie się czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu, czas wypełniania uczynków pobożnych (por. Mt 6,1) i przemiany ...
12 LUTY 2013

Telegram Prezydium KEP do Ojca Świętego Benedykta XVI

Umiłowany Ojcze Święty! Przyjmujemy z wiarą i zaufaniem Twoją, Ojcze Święty, decyzję. Rozpoznajemy w niej znak czasu dla współczesnego świata i Kościoła. W tak niełatwych czasach, naznaczonych wieloma sprzecznościami i wyzwaniami, jesteś dla nas i pozostaniesz świadkiem żywej wiary w Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Bóg dał Kościołowi i światu w ...
11 LUTY 2013

Orędzie Ojca Świętego na XXI Światowy Dzień Chorego

Jak co roku, dzień 11 lutego przeżywany jest jako Światowy Dzień Chorego. W tym dniu w sposób szczególny pochylamy się nad ludźmi dotkniętymi szeroko pojętym cierpieniem. W ramach tegorocznych obchodów, XXI Światowego Dnia Chorego, w szpitalach leżących na terenie Diecezji Łowickiej Księża Biskupi i Księża Dziekani w tym dniu, o godz. 10.00 odprawią Mszę ...