Listy pasterskie

5 LIPIEC 2013

Encyklika "Lumen fidei"

Wydawnictwo WAM przygotowało elektroniczną wersję encykliki "Lumen fidei". Zachęcamy wszystkich do jej pobierania. Pierwsza encyklika Papieża Franciszka, "Lumen fidei" ma niezwykły charakter. Już sam fakt, że pracę nad nią rozpoczął Benedykt XVI, a podjął Papież przybyły do Wiecznego Miasta "z krańców świata" wskazuje jak bardzo Następca Piotra postrzega ...
4 LIPIEC 2013

Zaproszenie Biskupa Łowickiego na XVIII ŁPPM z Łowicza na Jasną Górę, 6 – 15.08.2013 roku

Jednym z najczęściej powtarzanych słów, opisujących ludzkie życie jest słowo „sukces”. Właściwie wszystko, co mówi się i pisze o człowieku, o ludzkim życiu i to w każdej dziedzinie, można sprowadzić do tego zagadnienia. Człowiekowi jakoś nie wystarcza samo tylko pojęcie „być”. Koniecznie chce dopisać do niego słowo wzrostu, rozwoju, postępu. Jeśli „być”, ...
28 MAJ 2013

Wskazania w sprawie materii Eucharystii

KOMISJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW EPISKOPATU POLSKI 1. "Eucharystia jest «źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskie-go. «Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro ...
28 MAJ 2013

Słowo Metropolity Warszawskiego Kazimierza Kardynała Nycza na VI Święto Dziękczynienia

Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Chrystusie Panu! 1. Panie, nie jestem godzien abyś wszedł pod dach mój (...). Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony...(Łk 7,6-7) Postawa setnika z Kafarnaum, który szukając pomocy dla swego chorego sługi wyraził wiarę w boską moc Jezusa Chrystusa, pozostaje wciąż swoistą normą wiary dla chrześcijan. W każdej ...
24 MAJ 2013

List Biskupa Ordynariusza w związku z Rokiem Wiary

Czcigodni Bracia w Kapłaństwie Drodzy Siostry i Bracia, Przeżywamy ogłoszony przez papieża Benedykta XVI Rok Wiary. To czas w którym dziękujemy za dar wiary i staramy się uczynić jak najwięcej dla jej umocnienia i pogłębienia. Powinno się to również dokonać w osobistym spotkaniu z Jezusem Chrystusem obecnym w Eucharystii. Stąd częstsze uczestnictwo we ...
15 MARZEC 2013

Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski po wyborze Ojca Świętego Franciszka

Biskupi i wierni Kościoła w Polsce przyjmują z radością i nadzieją wybór papieża, który obrał imię Franciszek. Nowy papież pochodzi z Ameryki Południowej, gdzie był biskupem stolicy Argentyny – Buenos Aires, zna zatem radości i trudy codziennego duszpasterstwa. Amerykę Południową zamieszkuje prawie połowa wszystkich katolików. Tamtejszy Kościół pełen jest ...
17 LUTY 2013

List pasterski Biskupa Łowickiego na Wielki Post 2013

Bracia Kapłani, Czcigodne Siostry Zakonne, Siostry i Bracia w Chrystusie, Drodzy Diecezjanie, W Środę Popielcową wołamy w pokorze: „Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni” (por. Ps 51,3a). Pochylamy głowy, aby przyjąć znak popiołu. Oto rozpocznie się czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu, czas wypełniania uczynków pobożnych (por. Mt 6,1) i przemiany ...