Listy pasterskie

11 CZERWIEC 2014

Oświadczenie Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych

Z niepokojem obserwujemy przejawy agresji słownej wobec przedstawicieli Służby Zdrowia, którzy złożyli swój podpis pod „Deklaracją wiary”. Szczególne zdziwienie musi budzić fakt, że według krytyków deklaracji w kraju demokratycznym obywatel nie może mieć innych poglądów niż te, które narzuca obowiązująca poprawność. Nie dość przypominać, że odmawianie lekarzom ...
22 KWIECIEń 2014

List Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia

Wyniesienie do chwały świętych bł. Jana XXIII i bł. Jana Pawła II jest darem Bożego Miło-sierdzia dla Kościoła i całego świata. Jest to dar zobowiązujący, na który trzeba godnie odpowie-dzieć i do którego trzeba wciąż dorastać. Święci są dla nas żywą Ewangelią. Dzięki ich świadectwu odkrywamy ważną prawdę, że słowo Dobrej Nowiny to konkretny program ...
19 KWIECIEń 2014

Życzenia Biskupa Łowickiego na Wielkanoc 2014

Zmartwychwstanie jest największym dniem dla chrześcijan i największym cudem w dziejach świata. Radość ze zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią i grzechem łączy nas wszystkich w jedności i radości wiary. Dzisiaj śpiewamy „Alleluja”, dziękując Bogu za dar Wielkanocnego Poranka. 1. Świętujemy z bliźnimi Oto patrzymy na Marię Magdalenę, która ...
15 KWIECIEń 2014

List Episkopatu na Wielki Czwartek

Drodzy Bracia w Chrystusowym kapłaństwie! Do was, naszych braci i duchowych synów, kierujemy list z okazji Wielkiego Czwartku. Jest to dzień ustanowienia Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa. W tym dniu dziękujemy Bogu za dar naszego powołania. Dziękujemy z wami i dziękujemy także wam. Pokornie odnawiamy nasze kapłańskie przyrzeczenia i powierzamy się Bożemu ...
17 MARZEC 2014

List Biskupa Łowickiego w związku z wprowadzeniem w diecezji łowickiej posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.

Spośród wszystkich Bożych darów najcenniejszym jest dar Eucharystii, w której Chrystus uobecnia dla nas swoją śmierć i zmartwychwstanie i przychodzi do nas w Komunii św. Włączenie w Chrystusa, jakie dokonuje się w chrzcie św. odnawia się i nieustannie umacnia przez uczestnictwo w Ofierze eucharystycznej, przede wszystkim, gdy jest to uczestnictwo pełne, przez udział w Komunii ...
7 MARZEC 2014

List pasterski Biskupa Łowickiego na Wielki Post

List pasterski Biskupa Łowickiego na Wielki Post 2014 roku Skorzystajmy z tej chwili łaski Czcigodni Bracia Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego, Drodzy Siostry i Bracia, Oto za nami Środa Popielcowa, pierwszy dzień Wielkiego Postu, kiedy znaczeni popiołem usłyszeliśmy dobitnie słowa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" (Mk 1,15), albo ...
21 LUTY 2014

Stanowisko Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych w sprawie klauzuli sumienia

1. [Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN] Komitet Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk przedstawił 12 listopada 2013 roku stanowisko nr 4/2013 w sprawie tzw. klauzuli sumienia. Celem tej wypowiedzi jest zaprezentowanie pożądanej – zdaniem Komitetu – interpretacji klauzuli sumienia, zawartej w regulacjach prawnych i deontologicznych zawodów medycznych i ...