Listy pasterskie

10 GRUDZIEń 2014

Nie daj się uzależnić od hazardu - list delegata KEP ds. Duszpasterstwa Służby Celnej

Drodzy Bracia i Siostry, W polskim społeczeństwie wiedza o uzależnieniach od alkoholu i narkotyków oraz ich zgubnych następstwach jest dość powszechna. Łatwo bowiem dostrzec ludzi, którzy poprzez te nałogi zniszczyli swoje zdrowie i relacje międzyludzkie. Niestety w ostatnich latach nasila się problem uzależnienia od hazardu. Ten nałóg jest równie ...
24 PAźDZIERNIK 2014

Orędzie Synodu Biskupów, 18.10.2014 r. - tłumaczenie nieoficjalne

My, ojcowie synodalni, zebrani w Rzymie wokół papieża Franciszka na nadzwyczajnym zgromadzeniu ogólnym Synodu Biskupów, zwracamy się do wszystkich rodzin na różnych kontynentach, szczególnie zaś do tych, które idą za Chrystusem – Drogą, Prawdą i Życiem. Okazujemy swój podziw i wdzięczność za codzienne świadectwo, jakie składacie nam i światu swoją wiernością, swoją ...
17 PAźDZIERNIK 2014

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Światowy Dzień Misyjny 19 października 2014

Drodzy Bracia i Siostry! Dziś jeszcze bardzo dużo ludzi na świecie nie zna Jezusa Chrystusa. Dlatego misja „ad gentes” pozostaje sprawą bardzo pilną. Do uczestniczenia w niej powołani są wszyscy należący do Kościoła, dlatego że Kościół jest ze swej natury misyjny: narodził się „wychodząc” do ludzi. Światowy Dzień Misyjny to uprzywilejowany czas, kiedy ...
17 WRZESIEń 2014

Przekaz w służbie autentycznej kultury spotkania - orędzie na 48. Dzień Środków Społecznego Przekazu

Do odważnego korzystania z nowych technologii, w tym sieci społecznościowych i przekazywania piękna Boga zachęca papież Franciszek w orędziu na 48. Dzień Środków Społecznego Przekazu. W Polsce jest on obchodzony w trzecią niedzielę września, która w tym roku przypada 21 bm. Jego temat brzmi: „Przekaz w służbie autentycznej kultury spotkania”. Oto tekst ...
17 WRZESIEń 2014

Dzień modlitw w intencji III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów

Niedziela 28 września 2014 r. będzie poświęcona modlitwie w intencji III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, który odbędzie się w dniach 5 – 19 października. Przedmiotem obrad Zgromadzenia będą “Wyzwania duszpasterskie wobec rodziny w kontekście ewangelizacji”. Zachęcamy kościoły, wspólnoty parafialne, instytuty życia konsekrowanego, ruchy i ...
1 SIERPIEń 2014

Oświadczenie Przewodniczącego KEP

Z Ministerstwa Edukacji Narodowej dochodzą ostatnio wezwania do zachowania neutralności w szkołach. Nauczyciel, który nie zachowuje neutralności, łamie prawo – grozi pani minister. Jej zdaniem nauczyciel, który podpisałby Deklarację Wiary i będzie się stosował do przepisów w niej zawartych, powinien się liczyć z reakcją dyrektora szkoły, organu prowadzącego i wojewody, ...