Nie daj się uzależnić od hazardu – list delegata KEP ds. Duszpasterstwa Służby Celnej

10 GRUDNIA 2014
admin

Drodzy Bracia i Siostry,

W polskim społeczeństwie wiedza o uzależnieniach od alkoholu i narkotyków oraz ich zgubnych następstwach jest dość powszechna. Łatwo bowiem dostrzec ludzi, którzy poprzez te nałogi zniszczyli swoje zdrowie i relacje międzyludzkie.

Niestety w ostatnich latach nasila się problem uzależnienia od hazardu. Ten nałóg jest równie groźny jak alkoholizm lub narkomania, lecz trudniej rozpoznać zniewolonych, by w miarę szybko przyjść im z pomocą.

Dostrzegając wagę sprawy, Służba Celna rozpoczyna już po raz kolejny akcję pod hasłem: „Nie daj się uzależnić od hazardu”. Przez środki masowego przekazu pragnie zwrócić uwagę na negatywne, często dramatyczne konsekwencje płynące z tego uzależnienia. Dotykają one nie tylko osób uzależnionych, ale mają poważny wpływ na funkcjonowanie całych rodzin.

Akcję tę wspiera Duszpasterstwo Służby Celnej, działające w strukturach duszpasterskich Ordynariatu Polowego. Najpierw pragniemy wyjaśniać – powtarzając za Katechizmem Kościoła Katolickiego, że „Gry hazardowe (karty itd.) bądź zakłady nie są same w sobie sprzeczne ze sprawiedliwością. Stają się moralnie nie do przyjęcia, gdy pozbawiają osobę tego, czego jej koniecznie trzeba do zaspokojenia swoich potrzeb i potrzeb innych osób. Namiętność do gry może stać się poważnym zniewoleniem” (n. 2413).

To zagrożenie może dotknąć wszystkich: przedstawicieli inteligencji, biznesmenów, robotników czy emerytów, mieszkańców małych wiosek i wielkich aglomeracji. Tragiczne jest to, że dotyka ono coraz większe grupy ludzi młodych, nawet uczniów.

Problemu związanego z uzależnieniem od hazardu nie można więc bagatelizować. Z całą mocą chcemy przypominać, że „ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5,1). Kościół otacza opieką i wspiera wszystkich uzależnionych od alkoholu, narkotyków i hazardu. Wskazuje na środki pomocne w walce z nałogiem, takie jak modlitwa, korzystanie z sakramentów pokuty i Eucharystii. Działają także katolickie ośrodki terapii i leczenia uzależnień, w tym liczne grupy AA, które często spotykają się w pomieszczeniach parafialnych. Kościół wspiera także wszelkie działania podejmowane przez władze rządowe i lokalne oraz organizacje pozarządowe, które mają na celu wyzwolenie człowieka z nałogu.

Pamiętajmy jednak, że najlepszą formą walki z uzależnieniami jest profilaktyka. Życzę, aby akcja informacyjna oraz wszelkie działania podjęte przez Służbę Celną, we współpracy z duszpasterzami i przy zaangażowaniu wszystkich ludzi dobrej woli, przyniosły pożądane owoce.

Z pasterskim błogosławieństwem

+Józef Guzdek
biskup polowy Wojska Polskiego
delegat KEP ds. Duszpasterstwa Służby Celnej

Warszawa, 4 grudnia 2014 r.

Info za: episkopat.pl