Listu biskupów polskich do kapłanów na Wielki Czwartek

1 KWIETNIA 2015
admin

„Listu biskupów polskich do kapłanów na Wielki Czwartek
2015 r. Kapłan a życie konsekrowane. Niniejszy dokument został zatwierdzony
przez 368. Zebranie Plenarne KEP, które odbyło się w Warszawie, w dniach
11-12 marca br.

Łączę wyrazy szacunku i serdecznych pozdrowień w Panu
Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski