List pasterski Biskupa Łowickiego na Wielki Post

7 MARCA 2014
admin

List pasterski Biskupa Łowickiego na Wielki Post 2014 roku
Skorzystajmy z tej chwili łaski
Czcigodni Bracia Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego,
Drodzy Siostry i Bracia,

Oto za nami Środa Popielcowa, pierwszy dzień Wielkiego Postu, kiedy znaczeni popiołem usłyszeliśmy dobitnie słowa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15), albo „Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz” (por. Rdz 3,19). Stajemy u progu Wielkiego Postu, aby lepiej rozpoznać Jezusa Chrystusa i uczynić Go Panem naszego życia. To w Nim odnajdziemy wielką szansę, aby znak popiołu prowadził nas ku nawróceniu i wolności dzieci Bożych….