List Biskupa Ordynariusza w związku z Rokiem Wiary

24 MAJA 2013
admin

Czcigodni Bracia w Kapłaństwie
Drodzy Siostry i Bracia,

Przeżywamy ogłoszony przez papieża Benedykta XVI Rok Wiary. To czas w
którym dziękujemy za dar wiary i staramy się uczynić jak najwięcej dla jej umocnienia
i pogłębienia. Powinno się to również dokonać w osobistym spotkaniu z Jezusem
Chrystusem obecnym w Eucharystii. Stąd częstsze uczestnictwo we Mszy świętej i
modlitewna adoracja Najświętszego Sakramentu ma dla nas wszystkich stać się
jednym z owoców dobrze przeżytego Roku Wiary. Papież Benedykt XVI zachęcał nas
do tego pisząc, że jest to „szczególny czas, by z większym zaangażowaniem
celebrować wiarę w liturgii, a zwłaszcza w Eucharystii, która jest szczytem do którego
zmierza działalność Kościoła i zarazem jest źródłem, z którego wypływa cala jego
moc” (Porta fidei 9).

Wyrazem tej duchowej więzi między wiarą i Eucharystią stanie się dla całego
Kościoła godzinna Adoracja Eucharystyczna w Bazylice św. Piotra w Watykanie, w
łączności ze wszystkimi Biskupami i wspólnotami diecezjalnymi na całym świecie.
Tej adoracji będzie w dniu 2 czerwca 2013 roku o godzinie 17:00 przewodniczył
papież Franciszek. Chcemy i my jako wspólnota diecezji włączyć się w modlitwę
adoracji Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza,
zjednoczeni z Ojcem świętym i Biskupami całego świata. Dobrze abyśmy uczynili to
w godzinie adoracji papieskiej, gdyby jednak ze względów duszpasterskich okazało
się, że bardziej korzystny jest inny czas adoracji, zachęcam do jej przeprowadzenia w
odpowiedniej dla wspólnoty parafialnej godzinie. Dzień 2 czerwca to pierwsza
niedziela miesiąca, dzień comiesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu i naszych
modlitw o powołania, włączmy w naszą modlitwę intencje całego Kościoła, z którym
będziemy łączyć się we wspólnej wierze w obecność Jezusa Chrystusa pośród nas.

Dziękując już dzisiaj za podjętą inicjatywę, życzę aby to osobiste spotkanie z
Jezusem Chrystusem pozwoliło z wiarą zobaczyć w Nim pełnię miłości jaką Bóg ma
dla każdego z nas.

+ Andrzej F. Dziuba

Łowicz, 8 maja 2013 r.