List Biskupa Łowickiego w związku z wprowadzeniem w diecezji łowickiej posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.

17 MARCA 2014
admin

Spośród wszystkich Bożych darów najcenniejszym jest dar Eucharystii, w której Chrystus uobecnia dla nas swoją śmierć i zmartwychwstanie i przychodzi do nas w Komunii św. Włączenie w Chrystusa, jakie dokonuje się w chrzcie św. odnawia się i nieustannie umacnia przez uczestnictwo w Ofierze eucharystycznej, przede wszystkim, gdy jest to uczestnictwo pełne, przez udział w Komunii sakramentalnej. Możemy powiedzieć, że nie tylko każdy z nas przyjmuje Chrystusa, lecz także Chrystus przyjmuje każdego z nas”. Zacieśnia więzy przyjaźni z nami: „Wy jesteście przyjaciółmi moimi” (J 15, 14). My właśnie żyjemy dzięki Niemu: „Ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie (J 6, 57). (EE 22). Powyższe słowa encykliki Błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II Ecclesia de Eucharystia przypominają o ogromnym bogactwie Komunii św., w której przyjmujemy Ciało złożone w ofierze na Krzyżu przez naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, za zbawienie nasze i całego świata. Jezus Chrystus zostawił nam Siebie w Eucharystii wypowiadając słowa bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie, Kto spożywa ten chleb będzie żył na wieki (J 6, 59)…