List Biskupa Łowickiego o przygotowaniu do Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Diecezji Łowickiej

9 CZERWCA 2016
admin

„Oto Matka Twoja” (J 19, 27)

Czcigodni Kapłani,
Drogie Siostry Zakonne,
Kochani Siostry i Bracia,

1. Naśladować Chrystusa
Dzisiejsza Ewangelia stawia każdego z nas wśród uczniów Pana Jezusa którym zadaje On fundamentalne dla wiary pytanie: „A wy za kogo Mnie uważacie?” (Łk 9, 20). Na to pytanie musimy odpowiedzieć szczerze i odpowiedzialnie, jeśli chcemy być naśladowcami Chrystusa w naszym życiu i postępować Jego drogą. Musimy też wtedy usłyszeć słowa: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje” (Łk 9, 23). Zdajemy sobie sprawę, że to trudne wyzwanie ale tylko jego wierne wypełnienie sprawi, że zachowamy swoje życie (por. Łk 9, 24). Trudno to polecenie Jezusa wypełnić licząc tylko na własne siły i zdolności. Dlatego szukamy pomocy w Bogu do którego wołaliśmy w dzisiejszym psalmie: „Bo stałeś się dla mnie pomocą i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie: do Ciebie lgnie moja dusza, prawica Twoja mnie wspiera” (Ps 63, 8-9).

Na tej drodze naśladowania Chrystusa mamy Tę która nam przewodniczy i jest wzorem wierności w wypełnieniu woli Bożej. To Maryja, która sama o sobie powiedziała: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według Twego słowa!” (Łk 1, 38). To Ona nawiedzając św. Elżbietę w hymnie dziękczynienia, wypowiada słowa, które pokazują wiarę, że to Bóg czyni w naszym życiu osobistym i wspólnotowym „wielkie rzeczy” (por. Łk 1, 49).

Także my tworzący wspólnotę Diecezji Łowickiej chcemy podziękować za to co Bóg uczynił w wymiarze życiu osobistego, rodzinnego, parafialnego i diecezjalnego. Okazją do takiego dziękczynienia będzie XXV rocznica powstania naszej diecezji obchodzona 25 marca 2017 roku. To dziękczynienie chcemy przeżywać razem z Maryją naszą Matką!

2. Spotkanie z Matką
Tak jak Maryja zaniosła Jezusa do św. Elżbiety w czasie Nawiedzenia, tak gorąco pragniemy, aby przyniosła Zbawiciela do naszych wspólnot wiary i pomogła nam w spotkaniu z Nim w tym szczególnym jubileuszowym czasie. Dlatego zapraszamy Ją w znaku Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego. Wierzymy, że przyjdzie do nas z „pośpiechem” (por. Łk 1, 39). Przyjdzie jako nasza Matka, która śpieszy się, aby pomóc wszystkim swoim dzieciom, które tak bardzo Jej potrzebują. Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, związane z XXV rocznicą powstania naszej diecezji będziemy bowiem przeżywać pod hasłem: „Oto Matka Twoja” (J 19, 27). To słowa samego Jezusa wypowiedziane z krzyża! To Jego wola, którą chcemy przyjąć i zrealizować! Dokona się to wtedy, gdy jak uczeń Pana Jezusa – św. Jan weźmiemy Maryję „do siebie” (J 19, 27). Czy może być ku temu lepsza okazja niż Nawiedzenie naszych parafii, miejsc gdzie na co dzień przez słuchanie słowa Bożego, sakramenty, modlitwę i posługę miłości stajemy się uczniami Chrystusa!

Słyszeliśmy już o tym wydarzeniu wielokrotnie. Wczoraj, w sobotę 18 czerwca w pielgrzymce diecezjalnej zgromadziliśmy się na Jasnej Górze, aby zaprosić Matkę Bożą do odwiedzenia naszych wspólnot parafialnych. Idea nawiedzenia kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej sięga roku 1956 i wydarzeń związanych ze składanymi wówczas Jasnogórskimi Ślubami Narodu. Wierni zgromadzeni na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku wołali widząc obraz Matki Bożej niesiony na Wałach: „Matko przyjdź do nas! Matko bądź z nami!” My chcemy w naszych sercach to wołanie powtórzyć. Pragniemy, aby nasza Matka przyszła do nas. Wierzymy, że jej matczyna obecność umocni naszą wiarę i przemieni życie. Wierzymy, że jej bliskość sprawi, że sami zbliżymy się do Jej Syna a naszego Pana Jezusa Chrystusa.

W czasie swojej pierwszej pielgrzymki do Polski św. Jan Paweł II tak mówił na Jasnej Górze o Nawiedzeniu: „Wychodząc ze swego jasnogórskiego Sanktuarium, aby nawiedzić po kolei wszystkie polskie diecezje i parafie, Maryja okazała się nam wszystkim w sposób szczególny Matką. Matka bowiem nie tylko oczekuje na swoje dzieci we własnym domu, ale idzie za nimi wszędzie, gdzie one zakładają domy. Wszędzie tam, gdzie żyją, gdzie pracują, gdzie tworzą swoje rodziny, gdzie bywają przykute do łoża boleści – a nawet tam, gdzie schodzą na manowce, gdzie zapominają o Bogu, gdzie sumienia mają obciążone grzechem” (Częstochowa, 4 czerwca 1979 r.). Również w czasie nawiedzenia naszej diecezji, Maryja chce być wszędzie tam obecna!

3. Nawiedzenie źródłem naszej nadziei
Jest w nas nadzieja, że jako Matka pomoże wszystkim którzy do Niej się uciekają. Tak wiele jest spraw trudnych i bolesnych, które pragniemy Jej powierzyć. Widzimy kryzys wielu małżeństw, które rozpadają się. Łzy pozostawionych współmałżonków, wielką krzywdę uczynioną najbardziej bezbronnym – dzieciom. Widzimy potrzebę pojednania w skłóconych rodzinach i społecznościach gdzie żyjemy. Widzimy, że wzajemna nienawiść niszczy dobro, które Bóg nam daje w tak wielu wymiarach. Widzimy jak wiele jest niesprawiedliwości w relacjach między ludźmi. Jak wiele wypowiedzianych złych słów, które zadają głębokie rany.

Dostrzegamy trudności w wychowaniu dzieci i młodzieży. Młodzi ludzie często wśród tak wielu krzykliwych propozycji jakie do nich docierają gubią się i błądzą, depcząc wielka godność dzieci Bożych, budując swoja przyszłość na tym co nie daje prawdziwego i trwałego szczęścia. Bolejemy nad tymi którzy wpadli w nałogi i nie potrafią się z tego stanu zniewolenia wyrwać. Nad rodzinami ponoszącymi bolesne skutki ich nałogów. Tak bardzo potrzeba pochylenia się z miłosierdziem nad wszystkimi którzy go potrzebują: nad ubogimi duchowo i materialnie, których spotykamy w naszych wspólnotach parafialnych. Nad przeżywającymi boleśnie brak pracy, czy inne trudności materialne.

Każdy z nas nosi w sobie te troski, które są dla niego tym najtrudniejszym do uniesienia „krzyżem” w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowy. Jak nie powiedzieć o tym Matce! O naszych rozterkach, zwątpieniach, o tym co odbiera nam radość i nadzieję! Tak bardzo potrzebujemy wysłuchania, rady, pocieszenia. Po prostu doświadczenia Jej pełnej miłości bliskości. Będziemy mogli o tym wszystkim co dla nas ważne: o naszych troskach i cierpieniach ale również o radości i wdzięczności powiedzieć w dniach Nawiedzenia Matce, która przyjdzie do swoich dzieci.


4. Przygotujmy się na spotkanie z Matką

Drodzy Diecezjanie!

Przyjmijmy Maryję z otwartym sercem! Przyjmijmy naszą Matkę duchowo przygotowani przez misje które będziemy przeżywać przed Nawiedzeniem w każdej naszej parafii, przez spowiedź, przez modlitwę. Rozpocznijmy to przygotowanie już dziś. Od tej chwili włączmy prośbę o dobre owoce Nawiedzenia w naszą modlitwę indywidualną, rodzinną a przede wszystkim w modlitwę całej parafii. Proszę o tę modlitwę Koła Żywego Różańca i wszystkie wspólnoty i stowarzyszenia w których się spotykacie. Módlmy się szczególnie za tych którzy na drogach swojego życia pobłądzili. Oby czas Nawiedzenia stał się dla nich czasem spotkania z wielkim Bożym Miłosierdziem. Niech to konkretne postanowienie modlitwy zanoszonej codziennie, stanie się darem danym sobie nawzajem dla uświęcenia nas wszystkich.

Mówcie o Nawiedzeniu tym, których spotykacie. Zapraszajcie już dziś na spotkanie z Matką. Niech to stanie się zadaniem apostolskim, nas wszystkich stanowiących jeden Kościół. Bądźmy za to wielkie dzieło odpowiedzialni. Włączmy się chętnie we wszystkie duchowe i organizacyjne formy przygotowania. Im więcej będzie naszego autentycznego zaangażowania przed uroczystością Nawiedzenia w każdej parafii, tym poczujemy się duchowo mocniej związani z Matką Bożą i bardziej otwarci na dary, których Bóg będzie nam, jak ufamy, w tym szczególnym czasie obficie udzielał.

Nawiedzenie rozpocznie się 3 września 2016 roku w Parafii Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie a zakończy 24 czerwca 2017 roku w Parafii Katedralnej w Łowiczu. Matka Boża obecna w Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego odwiedzi w tym czasie wszystkie wspólnoty parafialne w naszej diecezji. W każdej parafii będzie obecny w dniu rozpoczęcia Nawiedzenia jeden z biskupów posługujących w naszej diecezji. Jako wasi pasterze chcemy być z Wami w tej wyjątkowej chwili, gdy przyjdzie do Was Matka. Chcemy w Waszych intencjach sprawować Mszę świętą, rozważać słowo Boże, modlić się z Wami i za Was. Oby spotkanie z Matką Bożą umocniło naszą wiarę i przemieniło nasze życie, tak byśmy wszyscy dzięki tej umocnionej wierze stali prawdziwie się dziećmi Bożymi w Chrystusie Jezusie (por. Ga 3, 26). Maryja nasza Matka chce nas do tego doprowadzić!

Na czas naszego przygotowania do spotkania z Matką i dobrego przeżycia Jej Nawiedzenia w Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego z serca Wam błogosławię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

+ Andrzej Franciszek Dziuba