List Biskupa Łowickiego do mieszkańców Rawy Mazowieckiej w związku z dokonaną profanacją na cmentarzu

6 MARCA 2017
admin

Przewielebny Księże Prałacie, Bracie w kapłaństwie,
Drodzy Mieszkańcy Rawy,

Łączę się w smutku z powodu profanacji figury Pana Jezusa na grobie ks. prał. Mieczysława Iwanickiego i ks. kan. Germana Grabowskiego. To znak wielkiej pogardy i barbarzyństwa wobec Boga i ludzi. To także zniszczenie pięknego zabytku na rawskiej nekropolii, a przede wszystkim zbezczeszczenie pamięci o złożonych tam wybitnych kapłanach, którzy oddali swoje życie Rawie Mazowieckiej. Tutaj stali się świadkami miłości człowieka, a teraz doświadczyli nienawiści od ludzi. Więcej, tej nienawiści doświadczył przede wszystkim Jezus Chrystus, Bóg pełen miłości.

Polecam sprawców tego aktu w nadziei ich nawrócenia Bożemu miłosierdziu. Proszę, modląc się za nich, o zrozumienie uczynionego zła, które dotknęło Boga i tak wielu ludzi.

Jestem z Wami w tych szczególnie bolesnych wydarzeniach

+Andrzej Franciszek Dziuba