Dekret Ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wystąpień z Kościoła oraz powrotu do wspólnoty Kościoła

1 MARCA 2016
admin

Uchwała nr 20/370/2015 Konferencji Episkopatu Polski
z dnia 7 października 2015 r.
dotycząca wydania Dekretu Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski
w sprawie wystąpień z Kościoła oraz powrotu do wspólnoty Kościoła

Konferencja Episkopatu Polski podczas 370. Zebrania Plenarnego, które odbyło się w Warszawie w dniach 6-7 października 2015 r., na podstawie kan. 455 § 1 KPK w związku z art. 18 Statutu KEP, po uwzględnieniu sugestii Kongregacji ds. Biskupów wydała Dekret Ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wystąpień z Kościoła oraz powrotu do wspólnoty Kościoła, przy 61 głosach za i przy 3 głosach wstrzymujących się.
Tekst dekretu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Dekret uzyska moc obowiązującą po recognitio Stolicy Apostolskiej.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP