List Księdza Biskupa zachęcający do przekazania 1 % podatku

24 LUTEGO 2006
admin

List Księdza Biskupa zachęcający do przekazania 1 % podatku

Łowicz 24 lutego 2006 r.

Szanowny Panie!

Kiedy patrzymy na otaczający nas świat to człowiek o wrażliwym sercu pełnym miłości dostrzega, że nie każdy jest na tyle zaradny aby zabezpieczyć sobie i swoim bliskim godne warunki życia. Rozumie on również, że szczególnie dziś potrzeba ludzkiej uczciwości, ciepła serca, życzliwości, uśmiechniętej twarzy, dobrego słowa i gestu. Świadomość tego budzi w każdym z nas pragnienie niesienia pomocy, choćby najskromniejszej, ale dającej szanse bliźniemu. Do świadczenia miłości zachęca nas sam Jezus Chrystus, który przykazanie miłości określił jako najważniejsze.

Pojawia się pytanie: ?W jaki sposób pomóc??, co zrobić, aby moje pragnienie serca zostało spełnione. Jedną z form odpowiedzi jest z pewnością decyzja przekazania 1 % swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

W naszej Diecezji została powołana Fundacja Caritas Diecezji Łowickiej, która wśród celów działania ma: organizowanie i finansowanie działalności charytatywnej. W rzeczywistości jest to codzienne wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji, ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc osobom w podeszłym wieku, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, czy pomoc ofiarom klęsk żywiołowych.

Podejmując trud przekazania 1 % swojego podatku dochodowego na rzecz Fundacji włączamy się aktywnie w jej misję i przyczyniamy się do niesienia pomocy najbardziej ubogim i potrzebującym.

Pisząc słowa tego listu, już dziś dziękuję za decyzję wspomożenia Fundacji Caritas Diecezji Łowickiej. Byłbym również wdzięczny za wszystkie czyny i słowa, które pomogą w tym, aby idea wsparcia Fundacji odpisem 1 % swojego podatku stała się jeszcze bardziej znana.

Na czynienie dobra z serca błogosławię.

Ks. Biskup Łowicki
Andzrzej Franciszek Dziuba

Podobne