List Koordynatora ŚDM Diecezji Łowickiej

12 KWIETNIA 2016
admin

Czcigodni Duszpasterze!
Droga Młodzieży!
Kochani Rodzice i Opiekunowie!

Diecezja Łowicka, razem z całym Kościołem w Polsce, przygotowuje się do XXXI Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. To jedyne w swoim rodzaju wydarzenie religijne dla młodych, na tak dużą skalę, o międzynarodowym zasięgu, z udziałem Papieża Franciszka, odbędzie się w lipcu b.r., za niecałe już 100 dni.

Młodzież Diecezji Łowickiej będzie miała ten przywilej spędzić 8 dni wspólnie, mieszkając — od 25 lipca do 01 sierpnia – na ogrodzonym i zorganizowanym polu namiotowym, zlokalizowanym w miejscowości Śledziejowice. Projekt ten nazwaliśmy: „Miasteczko łowickie pod Krakowem”. Młodzież wraz z duszpasterzami uda się tam pociągami, które zostały w całości dla nich zarezerwowane. Na miejscu zapewniliśmy młodym opiekę lekarzy, strażaków, agencji ochrony oraz posługę kilkudziesięciu rodziców jako wolontariuszy. Zadbaliśmy o najmniejsze szczegóły np. możliwość doładowania telefonów komórkowych i innych urządzeń. Zachęcamy do zapoznania się z logistyką łowickiego projektu na stronie sdmlowicz.pl w zakładce „Wyjazd do Krakowa”.

Wszystkich nas niepokoi sytuacja, jaka ma miejsce w całej Europie, a zwłaszcza w zachodniej jej części. Władze naszego kraju zapewniają, że jako Polacy możemy czuć się bezpiecznie. Przygotowując się do przyjęcia młodzieży w naszej diecezji, jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami: Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Policją. Jako organizatorzy wielkich lipcowych wydarzeń możemy z całą powagą potwierdzić zaangażowanie służb w działania prewencyjne, służące bezpieczeństwu młodych zarówno u nas, jak i w Krakowie.

Hasło Światowych Dni Młodzieży oraz Nadzwyczajnego Roku Świętego odwołuje się do idei Bożego Miłosierdzia. Dla nas Polaków tak bliskiej, bo związanej z objawieniami, które stały się udziałem naszej rodaczki św. s. Faustyny. Ich owocem jest obraz „ Jezu, ufam Tobie”, który możemy spotkać niemal we wszystkich polskich kościołach. Słowa: „Jezu, ufam Tobie” mają się stać dla nas – zwłaszcza w sytuacji zagrożeń, jakie przeżywa współczesna Europa – zachętą do oddania swego życia Temu, który jest Panem dziejów, „Zwycięzcą śmierci, piekła i szatana” (Pieśń wielkanocna). Mają być swoistym testem naszej wiary, która byłaby daremną, gdyby nie zmartwychwstanie Chrystusa (por. 1 Kor 15,17) i Jego obietnica, że „każdy, kto żyje i wierzy [w Niego] nie umrze na wieki” (J 11,26).

Serdecznie zachęcam do takiego spojrzenia na dobro, które rodzi się w naszym polskim Kościele podczas przygotowań do Światowych Dni Młodzieży. O to dobro toczy się wielka walka, a szatan chce nas zastraszyć i odebrać owoce, jakie rodziły się przez trzy ostanie lata na naszych oczach. Odwaga obecności w Krakowie jest potrzebna światu, jest konieczna dla naszych braci i sióstr słabych w wierze, jest niezbędna dla nas samych. To właśnie my – przez odwagę obecności w Krakowie – możemy się stać „Iskrą Bożego Miłosierdzia ”, która rozpali nadzieję życia Bożego u upadających w wierze.

Odwagi! Do zobaczenia w Krakowie.
Ks. Adam Paweł Bednarczyk
Koordynator ŚDM Diecezji Łowickiej

Więcej informacji na stronie www.sdmlowicz.pl

Podobne