List Jedności Ruchu Światło-Życie Diecezji Łowickiej

11 LUTEGO 2019
Janusz Szwarocki

Młodzież Diecezji Łowickiej Ruchu Światło-Życie z ks. Markiem Wyszomierskim SDB przeżywała swoje rekolekcje oazowe (Oaza zimowa, 4-9.02.2019) w Ochotnicy Dolnej w Górach Gorcach. Przyjechaliśmy grupą 30 osób z Żyrardowa, Jesionki, Szymanowa, Sochaczewa, Żychlina, Kutna, Domaniewic, Łyszkowic i z Nowego Miasta. Z tych rekolekcji przesyłamy Jego Ekscelencji wyrazy naszej duchowej jedności i pamięci.
Temat rekolekcji brzmi: „Kobiety w Ewangelii”. Podczas konferencji i rozważania Słowa Bożego poznaliśmy, że Chrystus jest Tym, który wie „co w człowieku się kryje” (J 2, 25), w mężczyźnie i kobiecie. Zna godność człowieka, jego wartość w oczach Boga. Chrystus zapraszał także kobiety, by przysłuchiwały się Jego nauczaniu, uzdrawiał te, które są dotknięte chorobami oraz odpuszczał im najcięższe grzechy. Jezus świadomie łamał zwyczaje religijne swoich czasów wyrażając tym należny szacunek i cześć wobec kobiet.
Na spotkaniach formacyjnych w grupach rozważaliśmy tematy pokory, odpowiedzialności, godności i buntu. W drodze na rekolekcje nawiedziliśmy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach, a wracając modliliśmy się przed cudownym wizerunkiem Królowej Polski na Jasnej Górze.

Na rekolekcjach oprócz spotkań modlitewnych i formacyjnych nie brakowało nam energii na wspólne śpiewanie, zabawy i spacery. Bardzo ważnym wydarzeniem była też pielgrzymka do Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku nad Dunajcem.
W modlitwie wspólnotowej i osobistej pamiętaliśmy o Pasterzach naszej Diecezji, o naszych Proboszczach, o opiekunach naszych lokalnych wspólnot oazowych.

Do domów rodzinnych i naszych wspólnot parafialnych wracamy przemienieni. Chcemy teraz, aby treści które poznaliśmy i zdobyte doświadczenie przyniosły dobre owoce w naszym codziennym  życiu.

 

Z wyrazami szacunku – młodzież Ruchu Światło-Życie Diecezji Łowickiej.

Podobne