Laureat w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie

28 LUTEGO 2014
admin

Podczas wyjazdu Kacprowi towarzyszyli koledzy z klasy, którzy pomagali mu przygotować się do olimpiady oraz wspierali go w trakcie zmagań konkursowych. Ostatni etap polegał na przygotowaniu dwóch prezentacji na wybrane wcześniej tematy. Kacper Wilk przygotowywał się z następujących tematów: „Samotne ojcostwo- szanse i zagrożenia” oraz „Media
a rodzina we współczesnym świecie”. Sześcioosobowa komisja zadecydowała, że Kacper przedstawi drugi temat. Po podsumowaniu punktów ze wszystkich etapów, Kacpra sklasyfikowano na piątej pozycji. Jest to ogromny sukces, tym bardziej, że Kacper stanął
w szranki z uczniami liceów ogólnokształcących. Tytuł Laureata zapewnił Kacprowi indeks na Uniwersytet Opolski, na którym będzie mógł podjąć studia na kierunku psychologii lub nauki o rodzinie. W czasie trwania olimpiady Kacper wykazał się wszechstronnymi umiejętnościami. W pierwszym etapie napisał pracę na temat: „Męska kobieta, kobiecy mężczyzna – nowe role w rodzinie w XXI wieku”. Podczas drugiego etapu zmagał się z wiedzą teoretyczną – rozwiązywał testy na podstawie podanej przez organizatorów literatury. Do ostatniego etapu zmagań, czyli finału przygotował dwie prezentacje multimedialne na w/w tematy.

Kacper Wilk swój udział podsumował następująco: „ Przygotowanie do olimpiady to nie był czas stracony. Wiadomości, które przyswoiłem mogą okazać się bardzo przydatne, jeżeli nie
w najbliższym czasie, to w dorosłym życiu. Na wyjeździe, podczas drugiego dnia miała miejsce dyskusja na temat rodziny we współczesnym świecie, jej problemów i szczęścia. Ta dyskusja bardzo mi się podobała, pozwoliła mi poznać poglądy innych osób, nie tylko uczniów, ale również ich opiekunów jak i studentów, opiekunów olimpiady. Podsumowując, udział w olimpiadzie był bardzo interesującym i miłym doświadczeniem”.

Warto nadmienić, że uczeń z Blichu jako Laureat Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych też ma już w kieszeni indeks na uczelnie rolnicze na terenie całego kraju, np. do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jest stypendystą Prezesa Rady Ministrów oraz Starosty Łowickiego. Pochodzi z Seligowa, z terenu parafii p.w. św. Doroty, Dziewicy i męczennicy w Pszczonowie. Jest jedynym przedstawicielem szkół ponagimnazjalnych z terenu powiatu łowickiego oraz z diecezji łowickiej, jednym
z trzech uczniów z woj. łódzkiego, który osiągnął sukces w tegorocznej Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie.

Kacpra do olimpiady przygotowywał p. Piotr Sumiński, w działaniach wspierali go koledzy z klasy: Kamil Szczepaniak i Piotr Pietraszewski.

Ciekawostką jest, że w czasie, gdy Kacper przedstawiał swoją prezentację jego koledzy nie próżnowali. Udało im się m. in. przeprowadzić wywiad z Ewą Sroką , która jak później się okazało, zajęła I miejsce w tej Olimpiadzie.

Tekst i zdjęcia: Piotr Pietraszewski, Kamil Szczepaniak, Piotr Sumiński

Podobne