Wydział Duszpasterstwa Diecezji Łowickiej przekazuje oferty nadesłane przez różne ośrodki zajmujące się doskonaleniem zawodowym nauczycieli i katechetów. Jednocześnie informujemy że Wydział nie odpowiada za jakość proponowanych szkoleń.